Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16.12.2022 r. odbyła się patriotyczna lekcja historii – Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Lekcja historii – Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

 

“masz zapisywać fakty

masz ocalać pamięć

wiersz ma być dokumentem …”

Leszek Szaruga, Tylko tak

 

16 grudnia 2022 r. w bibliotece szkolnej odbyła się patriotyczna lekcja historii, poświęcona Pamięci Ofiar Stanu Wojennego – bohaterów walk z komunistycznym reżimem. Literacko – muzyczne spotkanie przygotowała mgr Edyta Krupa-Nadolny we współpracy z  mgr  Gabrielą Lasowską oraz mgr Katarzyną Nowak. W spotkaniu wzięły udział klasy: 1  TB,  2 abc LO oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką mgr Edyty Daszkiewicz.

Po zapaleniu Światła Wolności, młodzież przypomniała okoliczności wprowadzenia stanu wojennego i jego konsekwencje. Podkreślono, że stan wojenny okupiony został ogromnymi kosztami społecznymi. Kilkadziesiąt osób zginęło w czasie pacyfikacji strajków, podczas manifestacji lub w innych okolicznościach. Około 10 tys. osób zostało internowanych, 12 tys. skazanych przez komunistyczne sądy, a ponad 200 tys. przez kolegia ds. wykroczeń. Ponad 2600 osób zostało w latach 1981 – 1983 zmuszonych do wyjazdu z kraju; najczęściej bez prawa powrotu. Wśród pracowników uczelni wyższych, urzędów, wśród nauczycieli, sędziów, dziennikarzy i w wielu innych zawodach, przeprowadzono weryfikację, w konsekwencji której tysiące osób, związanych z „Solidarnością”, wyrzucono z pracy i inwigilowano.

Historia naszego narodu jest pełna tragicznych epizodów, a poezja stanu wojennego jest poezją świadectwa, mówiącą o tamtych wydarzeniach. Młodzież zaprezentowała wybrane utwory takich poetów jak: Stanisław Barańczak, Ewa Lipska, Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki. Wysłuchano również Raportu z oblężonego miasta Przemysława Gintrowskiego i utworów Jacka Kaczmarskiego takich jak: „Mury”, „Świadectwo”, „Obława”.

41 rocznica wprowadzenia stanu wojennego była okazją do zaprezentowania młodemu pokoleniu tego dramatycznego okresu w historii Polski. Na koniec młodzież zastanawiała się  nad współczesną definicją patriotyzmu, przy rytmach utworu lidera grupy T.Love – Muńka Staszczyka „Pola”. Utwór mówi o sytuacji politycznej, krajowej i międzynarodowej, w Polsce. Tytułowa Pola to personifikacja Polski – jako kraju i narodu.

Spotkanie przebiegło w atmosferze skupienia i zadumy.

 

mgr Edyta Krupa-Nadolny

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria