Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

16 – 19.10.2017 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2017.

 „ Panta rhei kai ouden menei

– wszystko płynie nic nie stoi w miejscu”

[Heraklit]

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery
16 – 19 października 2017 r.

 

W dniach 16 – 19 października 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie kolejny raz przystąpił do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017, pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej.

Podążając za zmianami, które w szybkim tempie występują na rynku pracy, wyznaczyliśmy cel, aby uświadomić młodzieży jak ważne jest rozwijanie swoich talentów i  kompetencji, dostosowując je do wymogów współczesnego rynku pracy.

Realizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 rozpoczęliśmy 16 października 2017 r. od wycieczki zawodoznawczej, podczas której uczniowie klasy II MPS wraz z  opiekunem panem S. Sokołowskim odwiedzili warsztat samochodowy Auto Serwis Piotrowscy oraz Stację Kontroli Pojazdów w Chojnie. Dzięki uprzejmości właściciela, pana Łukasza Piotrowskiego, uczniowie mogli zwiedzić warsztat samochodowy oraz zapoznać się  ze specyfiką pracy mechanika samochodowego, a także zobaczyć jak wygląda wyposażenie profesjonalnego warsztatu samochodowego. Pierwsze kroki uczniowie skierowali do miejsca, w którym następuje kontrola i naprawa klimatyzacji samochodowej. Zapoznali się z urządzeniem do napełniania klimatyzacji oraz urządzeniem do jonizacji (odgrzybiania) tegoż systemu. Ponadto w pomieszczeniu znajdował się również podnośnik dwukolumnowy oraz wózek narzędziowy. Następnie uczniowie przeszli do pomieszczenia wyposażonego w kanał naprawczy oraz podnośnik, na którym dokonuje się napraw bieżących, jak i napraw głównych pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w wózki narzędziowe oraz urządzenie do ustawiania geometrii kół pojazdu. Kolejnym pomieszczeniem, jakie obejrzeli uczniowie, to pomieszczenie, w którym dokonuje się naprawy i wymiany kół. Każdy chętny miał szansę zdemontować i zamontować oponę na obręczy koła. Po zamontowaniu musiał to koło wyważyć, ponieważ było ono z pojazdu służbowego właściciela pojazdu. Pomieszczenie wyposażono w podnośnik dwukolumnowy oraz prasę hydrauliczną wspomagającą pracę mechaników.

 

Z warsztatu samochodowego uczniowie przeszli do Stacji Kontroli Pojazdu, w której pracownik – diagnosta, przeprowadzał kontrole pojazdu w celu umożliwienia właścicielowi dalszej możliwości poruszania się tym samochodem. Diagnosta zadawał pytania na temat kontroli pojazdu, na które uzyskał od uczniów prawidłowe odpowiedzi. Następnie uczniowie dowiedzieli się jak działa urządzenie do kontroli amortyzatorów w samochodzie oraz na czym polega interpretacja wyniku z pomiaru. Na zakończenie wycieczki uczniowie obejrzeli urządzenie do badania skuteczności hamowania, wymuszenia szarpnięć w celu sprawdzenia luzu w zawieszeniu oraz przyrząd do kontroli ustawienia świateł w pojeździe. Stacja jest  wyposażona również w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do kontroli hałasu, przyrząd do sprawdzania przepuszczalności światła w szybach pojazdu oraz przyrząd do  kontroli i ustawienia geometrii kół w pojeździe samochodowym.

Wycieczkę do warsztatu samochodowego Auto Serwis Piotrowscy odbyła również 19  października 2017 r. klasa I MPS wraz z opiekunem panem. K. Pawlaczykiem.

Wycieczki zawodoznawcze, to czas, kiedy uczniowie mogą doskonalić swoją wiedzę i  umiejętności oraz kompetencje personalne, a także poznać rzeczywiste warunki pracy w  danym zawodzie.

Drugiego dnia, tj. 17 października 2017 r., realizowaliśmy dwa wydarzenia. Gościliśmy w naszej szkole studentów prawa z Uniwersytetu SWPS z Poznania – pana M.  Kaczmarka i pana K. Milkiewicza, którzy poprowadzili warsztaty z młodzieżą oraz  odbyło się seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?”, poprowadzone przez psychologa szkolnego, panią E. Adurowicz oraz doradcę zawodowego, panią D.  Szwiec. W warsztatach udział wzięli uczniowie z klas: IV H/Ż, III bd, III c oraz II H/Ż. Tematyka warsztatów w poszczególnych klasach obejmowała następujące zagadnienia:

– w kl. IV H/Ż – „Matura nie taka straszna, jak o niej mówią. Jak opanować stres przed  maturą? Warsztat dotyczył zapoznania się z tematyką stresu, jako reakcji psychofizycznej organizmu. Uczniowie opowiedzieli, czym się stresują na co dzień oraz  jak  sobie w takich sytuacjach radzą. Poznali znaczenia słowa „stres” w kontekście negatywnym dla funkcjonowania człowieka oraz pozytywnym, jako pobudzenie do działania, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować w codziennym życiu. Młodzież została również zapoznana z różnorodnością stresujących sytuacji i postrzeganiem, reagowaniem emocjonalnym na każdą z nich, zależnie od doświadczenia życiowego, okoliczności, własnych predyspozycji wrodzonych. Podczas warsztatu w kontekście matury, w krótkiej dyskusji pojawiły się porady, jak przyzwyczaić się do stresu, jak go opanować, gdy zaatakuje na sali egzaminacyjnej oraz jak zapobiegać mu poprzez przygotowanie sił na sytuację.

– w kl. III bd LO, III c LO – „Jak przetrwać maturę ustną, czyli sztuka autoprezentacji. Uczniowie odpowiedzieli, jak interpretują pojęcie autoprezentacji. Po tym nastąpiło krótkie rozgrzanie mięśni przez przygotowanie właściwej postawy na stojąco. Do tego dołączyły gesty, jak je wykonywać oraz co znaczą, zależnie od wysokości utrzymywania rąk względem ciała. Dalsze zadania dotyczyły obycia się z koniecznością improwizacji. Podzieleni na  mniejsze grupy uczniowie, otrzymali kartki z tematem, o którym muszą mówić przez  minutę, zapoznając się jedynie na 5 sekund przed wystąpieniem z jego tematem. Każda osoba z grupy miała wykonać zadanie, a reszta obserwować zachowania, sposób mówienia i  kontrolować upływający czas, aby później przekazać informację zwrotną zainteresowanemu. Po wszystkim zostało 10 minut wykorzystanych, zgodnie z prośbą uczniów, na przedstawienie sposobów prezentowania się w sytuacji egzaminu ustnego, przy  konieczności siedzenia, utrzymywania wzroku z komisją oraz sposobem formułowania wypowiedzi ustnej.

– w kl. II /H/Ż – „Sztuka skutecznej argumentacji z elementami autoprezentacji.” Podczas warsztatu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pojęciem erystyki, czyli sztuką argumentacji w dyskusji, nakierowanej na przekonanie słuchaczy do swojego zdania. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, gdzie taką formę dyskusji przekonującej możemy znaleźć (m.in. rozmowy polityczne w radio i w telewizji, czasami w domu lub szkole). Warsztat opierał się na początkowym zapoznaniu z historią erystyki (eris gr. – spór), przypomnieniem mitu o jabłku Parysa i roli Schopenhauera we współczesnej nauce stosowania argumentacji (zebranie 32 forteli) oraz zaprezentowanie podstawowych 5 forteli, argumentów erystycznych z przykładami użycia. Warsztat został wzbogacony elementami autoprezentacji.

W seminarium nt.: „Dlaczego warto rozwijać swój talent?” uczestniczyli uczniowie z  klas IV H/Ż, I a LO, I c LO oraz I MW. Celem seminarium było uświadomienie uczniom posiadanych talentów i zachęcanie do ich rozwoju, wzmocnienie własnej samooceny, jako  predyktor rozwoju talentu i innych kompetencji życiowych. Zakończeniem seminarium był panel dyskusyjny uczestników zajęć oraz kreatywne pomysły na odkrywanie nowych zainteresowań i podnoszenie kompetencji w ich zakresie.

18 października 2017 r. – to kolejny dzień poznawania świata zawodów podczas wycieczek zawodoznawczych. Na spotkanie z szefem kuchni z restauracji „Piastowska” w  Chojnie, udały się uczennice z kl. I WZ, kształcące się w zawodzie kucharz wraz  z  opiekunem panią D. Szwiec.

Szef kuchni pan G. Dończyk zaprosił nas do „serca” restauracji, gdzie uczennice zdobyły informacje dotyczące wyposażenia kuchni i pomieszczeń znajdujących się  przy  zapleczu kuchennym. Uczennice obserwowały pracę w kuchni oraz przygotowanie śniadania dla gości hotelowych. Pan Dończyk skrupulatnie zapoznał uczennice z organizacją stanowiska pracy kucharza, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowując się do przyszłego zawodu, uczennice mogły zobaczyć: jak działa winda do wydawania posiłków, podgrzewacz porcelany, patelnia marynarska, taboret gazowy i elektryczny. Uczennice zapoznały się również z systemem HACCP, który obowiązuje w restauracji, a także na czym polega segregacja posiłków i jak wyglądają zamówienia poszczególnych posiłków.

Wycieczka do restauracji „Piastowska” okazała się interesującym doświadczeniem zawodoznawczym.

W dniu 18 października odbyły się również wycieczki zawodoznawcze przyszłych informatyków do firmy komputerowej JP Komputer Serwis w Chojnie oraz do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Uczniowie klasy I TI wraz z opiekunem panem K. Janikiem odwiedzili firmę komputerową JP Komputer Serwis, gdzie właściciel firmy, pan Jakub Pierzgalski, omówił strukturę firmy, obszary działania, w których funkcjonuje firma.

JP Komputer Serwis działa w następujących obszarach:

– montaż i eksploatacja komputerów,

– kasy fiskalne,

– drukarki fiskalne,

– podpis elektroniczny,

– Internet i telewizja.

Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy w wymienionych obszarach, mogli obserwować jak wygląda praca na stanowisku montażowym i obsługi klienta.

Klasa IV TI wybrała się do Urzędu Miejskiego w Chojnie na spotkanie z  informatykiem panem Łukaszem Malagą. Uczniowie zwiedzili serwerownię, poznali jej  budowę, sposoby połączeń macierzy dyskowych oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych. Pan Malaga opowiedział o funkcji informatyka w takim urzędzie, na czym polega jego praca oraz na jakie niebezpieczeństwa ze strony sieci zewnętrznej należy bardzo uważać. Zaznaczył również, że umiejętności językowe są niezbędne w pracy informatyka. Uczniowie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli i sami przyznali, że to bardzo odpowiedzialna i ważna praca.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 zakończyliśmy „Kuźnią Talentów”, podczas której uczniowie klas technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej zaprezentowali uczniom z liceum swoje pracownie i rezultaty pracy. Uczniowie klasy III  c  LO i II c LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni gastronomicznej i pracowniach informatycznych.

W pracowni gastronomicznej, gdzie odbywają się zajęcia uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach uczniowie przyrządzali potrawy z mięsa: żeberka w miodowej glazurze z dodatkami. Miłą niespodzianką dla zwiedzających był pokaz dekoracji muffinek różnymi kremami i elementami dekoracyjnymi, przeprowadzony przez uczniów z klasy II TŻ.

Dwie uczennice z klas licealnych próbowały swoich sił w dekoracji wcześniej upieczonych babeczek. Finałem pokazu w „Kuźni talentów” była degustacja przygotowanych słodkości.

W pracowniach informatycznych odbył się pokaz montażu i demontażu komputera, wykonanie kabli sieciowych rj 45, prezentacja systemu Linux, wymiana zasilacza oraz  pamięci RAM w komputerach. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskiem pracy oraz  zasadami BHP na stanowisku pracy, które obowiązują podczas zajęć w pracowniach informatycznych. Ciekawostką podczas prezentacji pracowni informatycznych był komputer Macintosh.

Licealiści byli pod wrażeniem pracowni, które odwiedzili oraz pracy ich kolegów z  technikum zawodowego. Zauważyli różnice, jakie są pomiędzy programem nauczania liceum i technikum. Docenili, ile pracy wkładają ich koledzy w realizację zadań podczas zajęć praktycznych, dążąc do zdobycia upragnionego zawodu.

Kolejny pokaz umiejętności zawodowych odbył się w pracowni diagnostycznej i  samochodowej, podczas którego licealiści z klasy II c i II abd, mogli zobaczyć jak wygląda sprawdzenie w samochodzie geometrii kół, jak działa urządzenie do badania skuteczności hamowania, a także jak przyszli mechanicy pojazdów samochodowych lokalizowali uszkodzenia w układzie napędowym.

Uczniowie z kl. III abd LO uczestniczyli w zajęciach w pracowni hotelarskiej i  pracowni obsługi konsumenta. Podczas zajęć w pracowni obsługi konsumenta uczennice klasy III TH zaprezentowały pokaz musztry kelnerskiej, czyli serwis synchroniczny. Jest  to  fachowy i profesjonalny sposób obsługi gości, który wymaga od przyszłych kelnerów sporych umiejętności i wiedzy zawodowej. Łączy on w sobie wszystkie rodzaje serwisów kelnerskich: niemiecki, francuski, angielski, rosyjski. To trudna sztuka obsługi gości, która zarazem jest bardzo efektywna.

Pokaz znalazł ogromne uznanie wśród uczniów z liceum i został nagrodzony gromkimi brawami.

W pracowni hotelarskiej uczennice z klasy III TH przedstawiły dwie scenki symulacyjne, ukazujące pracę w recepcji hotelowej. Pierwsza scenka była w języku angielskim i przedstawiała procedurę chec In gościa indywidualnego. Ida Rumbuć wcieliła się  w rolę recepcjonistki, a Julia Cacek gościa. Dziewczyny profesjonalnie przeprowadziły dialog, dzięki któremu można było dowiedzieć się o metodzie rejestracji gościa w hotelu oraz  usługach dodatkowych.

Następna scenka przedstawiała procedurę postępowania z gościem trudnym, niezadowolonym z usług hotelu. Problem gościa polegał na nietolerancji substancji występujących w materacach z trawy morskiej. W tym przypadku mogliśmy zaobserwować pracę recepcjonisty, który rozwiązał sprawnie problem zgodnie z zasadą „gość ma zawsze rację”. Dzięki profesjonalnej grze „aktorek”, prezentacje przy ladzie recepcyjnej dostarczyły licealistom dużo pozytywnych wrażeń.

Zakończeniem pokazów pracowni i umiejętności zawodowych były pracownie budowlane. Klasy II c i II abd uczestniczyły w zajęciach praktycznych, podczas których uczniowie z klasy II technikum budowlanego wykonywali fragment muru, a uczniowie z  klasy III MZ przygotowywali izolację pod posadzkę, tzw. izolację przeciwwilgociową, izolację termiczną (wygłuszającą), układali również taśmę dylatacyjną przyścienną oraz  akustyczną.

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 pozwoliła na ukazanie młodzieży, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał do odkrywania swoich talentów i  pasji. To ciężka praca, która nie tylko kształci wiedzę i umiejętności, ale także rozwija zainteresowania, kompetencje społeczne, personalne i zawodowe, tak ważne w dzisiejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Talent, pasje, kompetencje to coś, co nas wyróżnia i daje możliwości obrania właściwej drogi zawodowej, która jest jedną z ważniejszych dróg w życiu człowieka.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom za pomoc w  przeprowadzeniu tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Dziękuję pracodawcom za umożliwienie realizacji wycieczek zawodoznawczych, za poświęcony czas. Gościom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie inspirujących warsztatów oraz  pokazanie młodzieży, jak ważne są prawidłowe wybory edukacyjno – zawodowe. Uczniom z TZ i ZSZ bardzo dziękuję za pokazanie, że Wasza droga do kariery jest drogą poprzez nieustanne kształtowanie umiejętności zawodowych.

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go  obrobi i wartość mu wielką nadaje.” [Stanisław Staszic]

Doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria