Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.01.2019 r. wycieczka dydaktyczna do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Zawodowego
w zawodzie technik hotelarstwa
i technik żywienia i usług gastronomicznych
do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

 

W dniu 17 stycznia 2019 r., w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” odbyła się wycieczka dydaktyczna  uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych (31 dziewcząt i 11 chłopców) do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Sali Senatu z władzami uczelni oraz projekcji filmu o WSHiG. Uczniów przywitali  osobiście sam Kanclerz prof. WSHiG Roman Dawid Tauber –założyciel szkoły oraz kierownik ds. marketingu-pani Martyna Błotny, którzy następnie przybliżyli zasady funkcjonowania tej instytucji.

Szkoła  istnieje od 1993 roku i kształci na poziomie wyższym  samodzielnych  gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. WSHiG oferuje studentom studia I i II stopnia  oraz studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja w różnych specjalnościach. Uczelnia, dzięki współpracy międzynarodowej stwarza uczniom  i studentom możliwości praktyk, wymiany, praktycznej nauki języków obcych oraz zarobienia na opłatę czesnego. Kanclerz uczelni  przedstawił też perspektywy rozwoju zawodowego i zatrudnienia  absolwentów w kraju i na świecie oraz zachęcał młodzież do podjęcia nauki w WSHiG w Poznaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie. Uczelnia może  pochwalić się nowoczesnymi salami  przystosowanymi  do specyfiki oferowanych kierunków. Studenci mogą ćwiczyć w wyposażonej w najnowsze sprzęty kuchni oraz restauracji „Beverly Hills”. Tam tez odbył się pokaz baristyczny przeprowadzony przez studentów, podczas którego pokazano, jak fachowo przygotować różne rodzaje kawy m.in. latte macchiato oraz cappuccino. Chętni uczestnicy pokazu mogli pod okiem fachowców obsłużyć profesjonalny sprzęt lub napić się znakomitej kawy.

Uczelnia może się również pochwalić  w pełni wyposażoną salą do nauki sztuki barmańskiej. Tam też odbył się pokaz barmański podczas którego Student trzeciego roku opowiedział nie tylko o różnych drinkach, lecz prezentował też różne techniki sporządzania napojów z zastosowaniem fachowego sprzętu barmańskiego. Młodzież podziwiała bardzo atrakcyjne  efekty  pracy barmańskiej  ale jednocześnie miała okazję utrwalić swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na ubiegłorocznym kursie barmańskim. Dwie osoby zdecydowały się również  sprawdzić  swoje umiejętności praktyczne sporządzając pod okiem fachowca wybrane napoje mieszane.

Wycieczka była dla wszystkich ciekawym doświadczeniem i może w przyszłości któryś z  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wstąpi w szeregi studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Będzie miał wówczas możliwość pogłębienia  swoich zawodowych kompetencji i podjęcia pracy w hotelach i restauracjach  Europy i świata.

 

                                                                                                                   Opiekunowie wycieczki:

Bianka Małysz-Lewandowska

Małgorzata Zarzycka

Izabela Barylska

linki

galeria