Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.01.2020 r. Michał Frąk z kl. 1 abd LO będzie reprezentował naszą szkołę w X Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

X Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

 

Celem Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest popularyzacja zawodu doradcy podatkowego i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Patronat honorowy nad konkursem przyjął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Temat przewodni tegorocznego konkursu to „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu przez uczestników pracy domowej na jeden z 4 tematów:

1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?

3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.

4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Zadania tego podjął się uczeń klasy 1 abd LO – Michał Frąk, którego praca została wysłana 17 stycznia 2020 r. do Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Szczecinie – Organizatora Konkursu. Na Michała, który zakwalifikował się  do II etapu wojewódzkiego, czeka 12.03.2020 r. część pisemna w formie testu wielokrotnego wyboru. Do części ustnej przechodzi do dwudziestu pięciu uczniów/słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu. Zakres materiału obejmuje pytania ze  wszystkich podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym.

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria