Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Program „Młodzi w akcji+”

 

17 lutego 2021 r. nasza szkoła została zakwalifikowana do programu „Młodzi w  akcji+”. Jest to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do  podejmowania działań, na rzecz swojego najbliższego otoczenia, przez realizację projektów społecznych. Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Wiktoria Podyma kl. 1 ac LO, Kinga Woźniak kl. 1 b LO, Amelia Zalcewicz kl. 1 H/Ż pod opieką doradcy zawodowego mgr  Doroty Szwiec. Zespoły uczniowskie, podczas trwania programu, wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. W tym półroczu będą mogli, między innymi, nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Udział w programie rozpoczęliśmy 2 marca 2021 r. wykładem inauguracyjnym. Wykład wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. Temat wykładu dotyczył praw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Wykład odbył się w formie online na platformie Zoom.

Po zakończonym wykładzie koordynatorki Młodych w Akcji+ – pani Magda Domańska i pani Judyta Ziętkowska – przedstawiły harmonogram działań w tej edycji programu.

Już 17 marca 2021 r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w programie, odbędą szkolenie zdalne, dotyczące uczniowskich projektów lokalnych. Uczniowie pod opieką doświadczonych trenerów będą pracować nad koncepcją wybranych projektów lokalnych. Projekt zakończy się  w czerwcu 2021 r. prezentacją projektów utworzonych przez zespoły biorące udział w  programie „Młodzi w akcji +”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

doradca zawodowy

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria