Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.03.2016 r. o godz. 9:00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny 2016”.

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny 2016”
XXV edycja

W dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9.00 w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny 2016”. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” z siedzibą przy Gimnazjum nr 5 w Szczecinie.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiły 33 osoby. W kategorii JUNIOR – 10 osób, reprezentujących klasy I b LO, I i III ZSZ. W kategorii STUDENT 1S udział wzięło 14 osób z klas II b LO, II c LO, a w kategorii STUDENT 2S – 9 osób z klas III b LO, III B/I, III TH i IV TI. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Maksymalnie uczeń może uzyskać w tym konkursie 150 punktów.
Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, który trwał 75 minut, czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Gustaw Cedro.

Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Ewa Sokołowska i  Krzysztof Stamblewski.

Na dobry początek każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa- łamigłówkę przestrzenną.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia, formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla  każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych. Kryteria te są dostępne na stronie Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur”.

Najwięcej punktów w kategorii JUNIOR zdobył Jacek Ceglarek z kl. II I b LO, w  kategorii STUDENT 1 S – Marek Mularczyk z kl. II b LO; a w kategorii STUDENT 2S – Hubert Pieloszczyk z kl. III b LO, który uzyskał najwyższy wynik w szkole.

 

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie i zapraszam za rok.

Szkolny koordynator konkursu
mgr Agata Motyl

linki

galeria