Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.03.2022 r. Amelia Przybylska z kl. 1d LO i Aleksander Skiba z kl. 1TB otrzymali wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”.

Amelia Przybylska i Aleksander Skiba wyróżnieni
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”

 

17 marca 2022 r. w naszej szkole został przeprowadzony stacjonarnie Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2022”. W Polsce głównym jego organizatorem jest  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Organizatorem regionalnym jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”. Cel Konkursu to  propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach i ma charakter jednorazowego testu, na  rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Podczas konkursu nie wolno korzystać z  kalkulatora.

Z ZSP w Chojnie do konkursu przystąpiło 14 osób. W kategorii JUNIOR – 5 osób, reprezentujących klasy 1 d LO, 1 abc LO, 1 TB, 1 MM, 2 ac LO, natomiast w kategorii STUDENT udział wzięło 9 osób z kl. 3 BIp i 3 bdp LO. Uczniowie rozwiązywali testy konkursowe zawierające 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Do każdego zadania, w każdej kategorii, dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż  jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W chwili rozpoczęcia Konkursu każdy otrzymuje 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Pierwszy etap konkursu to prawidłowo zakodowana karta odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Agata Motyl, mgr Emilia Marcinkowska. Nienaruszalność koperty z testami potwierdzili uczniowie: Amelia Przybylska i Igor Czynsz.

Ponadto w dniu konkursu każdy z uczestników „Kangura” otrzymał zabawkę logiczną „Zaplątany kangurek”.

Listy nagrodzonych uczniów oraz informacja o zasadach przydziału nagród jest podawana przez Regionalne Komitety Organizacyjne w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu.

Po długim dwumiesięcznym oczekiwaniu na wyniki konkursu okazało się,  że  w  tegorocznej XXXI edycji Konkursu „Kangur” Amelia Przybylska z klasy 1 d LO i Aleksander Skiba z klasy 1 TB otrzymali wyróżnienia.

Serdecznie gratuluję Amelii i Aleksandrowi. Dziękuję również pozostałym uczestnikom matematycznych zmagań za udział i zgromadzone punkty.

Wszystkich miłośników matematycznych łamigłówek zapraszam do udziału w konkursie za  rok.

 

Szkolny koordynator konkursu

mgr Agata Motyl

linki

galeria