Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.04.2023 r. promocja szkoły w SP w Mieszkowicach.

PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach

 

17 kwietnia 2023 r. zespół do spraw promocji szkoły, odwiedził Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach. Chcieliśmy, aby uczniowie, którzy nie mogą przyjechać do naszej szkoły na Dni Otwarte, również zostali zapoznani z ofertą dedykowaną absolwentom szkół podstawowych. Pani Gabriela Lasowska i Pani Andżelika Szkuciak, które reprezentowały zespół do spraw promocji szkoły, po raz kolejny oddały głos naszym uczniom, którzy przedstawili ósmoklasistom ogromne możliwości, jakie daje kształcenie w naszej szkole. Nasi uczniowie: Mikołaj Olejniczak klasa 3ac LO, Kinga Woźniak klasa 3d LO, Piotr Podniesiński klasa 3ac LO i Kamil Bielak klasa 4BI, ciekawie opowiedzieli o współpracy z uczelniami wyższymi, stażach zagranicznych i kołach zainteresowań. Mikołaj zainteresował młodzież, opowiadając o zasadach posługiwania się bronią szkoleniową, Piotr szeroko zaprezentował bazę szkoły, Kinga ciekawie opowiadała o kierunku biologia sądowa z  kryminalistyką, natomiast Kamil, sterując robotem, wzbudził największe zainteresowanie kierunkiem technik programista. Ósmoklasiści byli bardzo zainteresowani naszą ofertą i kilkoro z nich zapowiedziało swoją obecność na Dniach Otwartych w naszej szkole.

Zespół do spraw promocji szkoły

linki

galeria