Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.04.-8.05.2023 r. – nauczyciele wzięli udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”.

Udział nauczycieli w projekcie „Rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wzięli udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolenie na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Działania 2.14. Projekt był realizowany przez firmę Syntea SA, działającą w imieniu Ministra Edukacji i Nauki w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w 20-godzinym szkoleniu, które odbyło się w 3 etapach. Pierwszy etap to 8-godzinne szkolenie na platformie e-learningowej, gdzie uczestnicy zapoznali się z programem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu ,,Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Drugi etap, który odbył się w dniach 27 kwietnia i 4 maja miał formę 4-godzinnego szkolenia na platformie MS Teams z ekspertem, trenerem omawiającym zagadnienia i przeprowadzającym ćwiczenia praktyczne związane z tematami, z którymi uczestnicy zapoznali się w poprzednim etapie. Etap trzeci odbył się dnia 8 maja 2023 r. w ZSP w Chojnie i polegał na udziale nauczycieli w 8-godzinnych warsztatach.

Warsztaty przeprowadzili trenerzy: Pan Tomasz Lutowierski, Pan Artur Lenczewski, Pan Łukasz Małolepszy oraz Pan Karol Burzyński, którzy zapoznali nauczycieli z ideą funkcjonowania Ram Kwalifikacji w Polsce i Europie oraz Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Nauczycielom przedstawiono specjalistyczne laboratoria dla wiodących kwalifikacji rynkowych oraz dobre praktyki, poprzez zaprezentowanie stanowisk mobilnych z  pokazem umiejętności kulinarnych, montażem i demontażem stolarki okiennej oraz możliwości zastosowania drukarki 3D.

Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz otrzymali ciekawe i inspirujące materiały do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria