Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.06.-2.07.2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Towards Zero Waste” z Erasmus+ realizowanym wspólnie z chojeńskim Stowarzyszeniem Douzelage.

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT
STOWARZYSZENIA DOUZELAGE w Chojnie i ZSP w CHOJNIE
ZAKOŃCZONY SUKCESEM

 

 Chojeńskie Stowarzyszenie Douzelage wraz z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w dniach od 27. czerwca do 1. lipca 2021 r. realizowali projekt „Kierunek bez odpadów” (Towards zero waste) w ramach programu Erasmus+. Uczestnikami wymiany młodzieży było 40 osób, w wieku 15-18 lat wraz z opiekunami, z zaprzyjaźnionych organizacji partnerskich z: Marsaskali z Malty, Siret z Rumunii, Köszeg z Węgier oraz z Chojny.

            Projekt powstał w celu przedstawienia młodzieży roli świadomego konsumenta, zapoznanie ich z metodami efektywnego recyklingu odpadów domowych, przygotowanie do bycia aktywnym w promowaniu problemów środowiska, zwiększanie ich aktywności społecznej oraz budowanie tożsamości europejskiej.

            Program pięciodniowego spotkania w Chojnie, oprócz zadań, które uczestnicy musieli wykonać zgodnie z wytycznymi projektu, został wzbogacony przez organizatorów o wiele różnego rodzaju aktywności. W ramach integracji grupy przygotowały prezentacje na temat partnerskiego państwa, zostało zorganizowane barbecue nad jeziorem, przy muzyce, z grillem, wspólnym pieczeniem kiełbasek na ognisku, zabawami i grami na powietrzu oraz wycieczka z przewodnikiem po Chojnie.

Zgodnie z założeniami, uczestnicy projektu przed przyjazdem do Chojny przygotowali ankiety na temat nawyków związanych z kwestiami środowiskowymi w swoich krajach, w różnych grupach wiekowych. Wyniki przedstawili i porównali podczas debaty. Posprzątali swoje lokalne tereny, uwiecznili to zadanie na zdjęciach, które wzięły udział w konkursie „Przed i po sprzątaniu”. Odbyły się warsztaty na temat segregacji i recyklingu odpadów domowych oraz wiele rozmów na tematy związane z obawami, ale też nadziejami młodych, co do przyszłości naszej planety. Uczestnicy odwiedzili Bajkowe Przedszkole w Chojnie, gdzie w formie zabaw uczyli najmłodszych mieszkańców gminy świadomego segregowania odpadów. Podczas wyjazdu do Szczecina zwiedzili niesamowite laboratorium Wydziału Ochrony Środowiska ZUT, gdzie  dowiedzieli się, jak można wykorzystać algi do różnych rodzajów źródeł energii oraz odwiedzili Dom Skandynawski, który jest przykładem życia bezodpadowego. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z burmistrz Chojny, podsumowanie i ewaluacja projektu. Zwieńczeniem była pożegnalna kolacja w restauracji, podczas której koordynator projektu pan Janusz Cezary Salamończyk wręczył wszystkim uczestnikom dokument Youthpass potwierdzający udział w projekcie oraz upominki w postaci T-shirta oraz worka z logo projektu.

Młodzież zgodnie uznała, że tego typu projekty w dzisiejszym świecie są niezwykle potrzebne. Podczas spotkania, młodzi ludzie nauczyli się wiele o życiu bez odpadów, nabyli świadomość w kwestii ochrony środowiska. Poza tym uczestnicy podkreślali, jak wiele znaczy dla nich kontakt z inną od ich kulturą, obyczajami, doskonalenie języka oraz przełamanie własnych barier językowo-kulturowych, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria