Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.11.2016 r. Pan J. Cezary Salamończyk został zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie EDUinspirator 2016, w kategorii Edukacja zawodowa.

Nagroda w konkursie EDUinspirator, nominacja w konkursie EDUinspiracje

 

    17 listopada 2016 r. w  Warszawie, podczas gali w  Centrum Nauki Kopernik, rozstrzygnięte zostały ogólnopolskie konkursy EDUinspirator oraz EDUinspiracje, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs EDUinspirator umożliwia nagrodzenie osób wyróżniających się aktywnością i sukcesami w realizacji projektów edukacyjnych. W III edycji konkursu nominację w pięciu kategoriach otrzymało 21 osób, szczególnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych i upowszechnianie ich rezultatów, których działania są najbardziej innowacyjne i inspirujące innych. Zwycięzcą konkursu w kategorii Edukacja zawodowa został nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Pan J. Cezary Salamończyk, za projekty mobilności zawodowej, których jest autorem, realizowane przez szkołę od 2006 r. z programu Leonardo da Vinci, a od roku 2014 z programu Erasmus+. W ramach zrealizowanych dotychczas projektów 170 uczniów technikum odbyło staże w hotelach i restauracjach na Malcie, w Niemczech i w Anglii. W roku 2017 realizowany będzie kolejny projekt pt. „Europejskie staże”, pierwszy  z Kartą jakości, którą dla ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce, zdobył Pan J. C. Salamończyk. W ramach tego projektu oprócz hotelarzy i gastronomów po raz pierwszy wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (na Węgry) i technik budownictwa (na Maltę i do Anglii), a także nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych (na Maltę). W roku 2017 udział w projekcie mobilności zawodowej weźmie udział 23. uczniów i 4. nauczycieli.

Konkurs EDUinspiracje pozwala na wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE, które m.in. przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, mają wpływ na rozwój zawodowy i osobisty ich uczestników, są przykładami dobrych praktyk. W VI edycji konkursu EDUinspiracje przyznano nagrody w ośmiu kategoriach, a w każdej z nich eksperci FRSE nominowali do nagrody pięć projektów najwyższej jakości. W kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży nominację otrzymało Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, za projekt pt. „More active, more healthy”, zrealizowany w roku 2015 w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Podczas Gali  nagrody zwycięzcom wręczała m.in. Sekretarz Stanu MEN Teresa Wargocka, Karol Wójcicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wszyscy jesteśmy gwiazdami”, przed nominowanymi i zwycięzcami wystąpił  zespół Warszawski Kwartet Saksofonowy, a po części oficjalnej, w czasie bankietu, miała miejsce ważna dla tego typu uroczystości integracja jej uczestników, połączona z dyskusjami, wymianą doświadczeń i kontaktów.

linki

galeria