Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17.11.2018 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” odbyły się pierwsze zajęcia w ramach studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w WSH TWP w Szczecinie.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI
NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE
W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, (Nr projektu RPZP.08.06.00 – 32K028/18 realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie), dwoje nauczycieli, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, podjęło studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe.

17 listopada 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w  Szczecinie. Zajęcia rozpoczął koordynator studiów dr Wiktor Moś. Na spotkaniu organizacyjnym zostały przedstawione cele studiów na danym kierunku, plan studiów i osoby prowadzące poszczególne moduły. Zajęcia będą miały formę wykładów i ćwiczeń o łącznej liczbie 360 godzin.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z przedmiotu Teoretyczne aspekty kształcenia zawodowego, prowadzone przez dr hab. Julitę Orzelską oraz Elementy prawa pracy i prawa oświatowego – prowadzone przez dr Hannę Żółtowską.

Ponadto będą prowadzone zajęcia z następujących przedmiotów: Poradnictwo edukacyjno – zawodowe, Metodyka poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego, Wiedza w praktycznym kształceniu zawodowym, Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych doradcy zawodowego, Metodyka pracy doradcy zawodowego, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, Diagnostyka w poradnictwie zawodowym, Projektowanie ścieżki kariery zawodowej, Techniki autoprezentacji, Komunikowanie interpersonalne, Rynek pracy, a rynek edukacyjny w Polsce, Zawodoznawstwo, Kształtowanie umiejętności i nawyków działań zawodowych, Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego, Techniki poradnictwa zawodowego oraz praktyka. W zajęciach uczestniczą nauczyciele: mgr Agnieszka Jabłońska i mgr Aleksander Lizak.

 

Dominika Jankowska

linki

galeria