Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17-21.10.2022 r. uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2022.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2022

 

„Złap za stery do swojej kariery” – hasło towarzyszące tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W dniach od 17 do 21 października 2022 r. uczniowie uczestniczyli w wydarzeniach, których celem było wspieranie planowania dalszej edukacji, budowania ścieżki kariery oraz odkrywania potencjału i talentów. Działania w ramach OTK były prowadzone w formule online, w postaci webinarów, za pośrednictwem platformy ZOOM, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz doradców zawodowych z  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie. Odbyły się również warsztaty i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

17.10.2022 r.

„Praca przyszłości” – webinar, kl. 3 ac LO oraz 3 PDW, grupa WZ.

„Barometr zawodów – rozwijaj zainteresowania, podnoś kompetencje”. Czym są kompetencje miękkie? Jak je nabywać i rozwijać? Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas 1 a LO, 1 c LO, 4  BIg – grupa TI.

18.10.2022 r.

„Talent UP” – webinar, kl. 1 PI, 1 TB, 1 HŻ.

„Prawo pracy bez tajemnic” – warsztaty z doradcą zawodowym dla uczniów kl. 1 PD, poświęcone głównym założeniom i zagadnieniom Kodeksu pracy oraz przepisom bhp.

Barometr zawodów – rozwijaj zainteresowania, podnoś kompetencje”. Czym są kompetencje miękkie? Jak je nabywać i rozwijać? Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas 2 HŻ, 2 TB grupa a3.

19.10.2022 r.

„Twoje CV, Twój sukces” – webinar, kl. 1 a LO.

„Tell me something about yourself – czyli rozmowa kwalifikacyjna po angielsku”, kl. 4 BIg, 3  ac LO.

20.10.2022 r.

Staże – podnoszenie kwalifikacji. Jak zakwalifikować się na staż? Warsztaty dla kl. 3 HŻ poprowadził koordynator projektów pan Janusz Cezary Salamończyk.

„Barometr zawodów – rozwijaj zainteresowania, podnoś kompetencje”. W jaki sposób zainteresowania można wykorzystać w pracy zawodowej? Zajęcia z doradcą zawodowym, kl.  1 c LO.

„Jak zarejestrować i założyć własną firmę?”. Warsztaty, kl. 2 HŻ, zajęcia z doradcą zawodowym.

21.10.2022 r.

„Jak zdobyć i utrzymać wymarzoną pracę – moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”. Warsztaty z doradcą zawodowym, kl. 1 c LO.

„Prawo pracy bez tajemnic” – warsztaty dla uczniów kl. 2 PDW, poświęcone głównym założeniom i zagadnieniom Kodeksu pracy oraz przepisom bhp, przeprowadzone przez pana Adama Grzegorzewskiego, głównego specjalistę do spraw BHP w firmie POMOT w  Chojnie.

„Jak zdobyć dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej?”. Warsztaty, kl. 4 BI poprowadziła pani Agnieszka Sikora, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w  Chojnie.

„Barometr zawodów – rozwijaj zainteresowania, podnoś kompetencje”. Czym są kompetencje miękkie? Jak je nabywać i rozwijać? Zajęcia z doradcą zawodowym, kl. 1 MZ.

Spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie, kl. 4 ac LO, klasa 4 bd LO, 4 BIg, 4 HŻg.

Tematyka tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jak odkryć swoje mocne strony? W jaki sposób planować karierę zawodową? Jak pobudzić aktywność zawodową? W jaki sposób pokierować swoją karierą zawodową? Każdy mógł poszukać odpowiedzi na te pytania oraz znaleźć coś interesującego dla siebie. Webinary, prowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, były profesjonalnie przygotowane i zachęcały młodzież do przejęcia we własne ręce steru swojego życia. Młodzież mogła uczestniczyć w ciekawych wyprawach, dzięki którym świat odkrywania mocnych stron, dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz  planowanie kariery stanie się przyjazny i motywujący do podejmowania własnej aktywności w procesie poszukiwania własnej ścieżki zawodowej. Uczniowie z  zainteresowaniem wysłuchali wykładów pobudzających motywację do nauki, przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W  czasie spotkania z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji ze Szczecina, uczniowie wysłuchali informacji na temat różnych form pełnienia czynnej służby wojskowej oraz zasad naboru do służby wojskowej. Warsztaty poświęcone kompetencjom miękkim uświadomiły młodzieży, że warto je rozwijać i kształtować.

 

Doradca zawodowy

mgr Sylwia Łozińska

linki

galeria