Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

25 Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach od 17 – 26 września 2021 roku, odbywał się w Warszawie 25 Festiwal Nauki. Celem Festiwalu jest udostępnianie społeczeństwu wiedzy oraz najnowszych odkryć naukowych. Imprezy Festiwalu odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i w seminaryjnych. Prelegentami są  naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe). W tym roku dostępne były warsztaty i spotkania online, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w Festiwalu. Spośród ogromu propozycji wybraliśmy te – związane z kierunkiem kształcenia klas przyrodniczych z  elementami kryminalistyki.

Uczniowie klasy 1 d LO uczestniczyli w spotkaniu weekendowym na temat „Wykrywanie wiedzy o przestępstwie – jakie możliwości dają obecne metody badawcze”. Podczas spotkania dr Jerzy Wojciechowski przybliżył informacje dotyczące sposobów wykrywania skrywanych informacji oraz skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu.

W spotkaniu na temat „Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa” uczestniczyli uczniowie klasy 2d LO, dzięki czemu dowiedzieli się jak plamy krwi mogą przyczynić się  do  rozwiązania sprawy oraz jakie metody stosują śledczy, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe.

W kolejnym spotkaniu udział wzięła klasa 3dp LO. Wykład na temat „Wykorzystanie Epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów” miał na celu przybliżenie słuchaczom podstaw mechanizmów epigenetycznych oraz  wykorzystaniu wiedzy o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do  określania wieku ludzi.

Organizatorem wszystkich tych spotkań było Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

nauczyciel elementów kryminalistyki

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria