Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18.01.2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

    W dniu 18 stycznia 2017 r. w ZSP w Chojnie odbyły się wybory uzupełniające do  Samorządu Uczniowskiego, w których wzięło udział 406 uczniów, a frekwencja wyniosła 77,9%.

Zanim doszło do ich przeprowadzenia zgodnie z ordynacją wyborczą, z każdej klasy, za  wyjątkiem kończących szkołę, należało wytypować kandydatów, którzy w trakcie kampanii prezentowali swoje sylwetki za pomocą plakatów. W przeddzień wyborów wszystkie materiały reklamowe zostały usunięte i zapanowała w szkole cisza przedwyborcza. Spośród 24 kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 2 osoby. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Emilia Pociej, Dawid Łuszczek, Pamela Perkowska, Łukasz Wróbel, Karolina Danelska, Patryk Kubisiak, Krzysztof Stamblewski.

Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów, w wyniku czego poznaliśmy nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, skład Rady Samorządu Uczniowskiego uzupełnią dwie osoby: Bartłomiej Drapaluk i Julia Sawicka, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
Nad organizacją wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Emilia Skrzypa i pedagog szkolny mgr Aleksander Lizak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy!

Opiekun SU – mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria