Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online “Cyberprzestrzeń.

Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością”

18 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11.30 uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie otwartym, zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i  cyberprzestępczością”. Spotkanie poprowadziła mgr Dominika Skoczylas.

Wykład podzielony był na dwie części. W pierwszej znalazły się treści dotyczące roli informatyzacji we współczesnym świecie oraz porządku prawnego, wspólnego dla całej Unii Europejskiej.

Prowadząca przytoczyła przykłady zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także najczęstsze ich źródła. Zwróciła też szczególną uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, które obecnie generują największe zagrożenia. Przygotowała i przedstawiła wskazówki jak zapobiec cyberprzemocy.

Druga część wykładu dotyczyła prawno – karnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Najważniejszymi dokumentami w tej kwestii są: Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości, a w Polsce Kodeks Karny. Zostały wymienione najczęstsze przestępstwa, które mogą wystąpić w cyberprzestrzeni.

Prowadząca wyjaśniła dlaczego cyberataki są tak skuteczne i jakie mogą mieć skutki dla  funkcjonowania państw. Podkreśliła przy tym, jak ważna jest minimalizacja negatywnych konsekwencji ataków przez odpowiednie strategie każdego kraju. Był też czas na refleksje, spostrzeżenia uczestników wykładu i pytania do prowadzącej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

                                                                                                          mgr Krzysztof Pośniak

linki

galeria