Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online
„Co się dzieje z naszym głosem w wyborach?
Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym”

 

Co matematyk ma do powiedzenia o wyborach politycznych? Jak się okazuje, matematycy mają na ich temat do powiedzenia sporo, o czym przekonali się uczniowie klasy 2 bdp LO, którzy w dniu 18 maja 2021 r. wzięli udział w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład prowadziła dr Agata Pyrzyńska z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różne systemy wyborcze oraz ich wady i zalety pod  kątem złożoności obliczeniowej. Pani doktor omówiła podstawowe typy systemów wyborczych: większościowe – historycznie starsze i prostsze w swej istocie oraz  proporcjonalne, które są bardziej skomplikowane, ale jak podaje literatura, lepiej oddają preferencje wyborców.

Ustalenie wyników wyborów proporcjonalnych, a takimi są np. wybory do PE, Senatu, Rad Powiatu czy Sejmiku, odbywa się na podstawie formuły matematycznej, która umożliwia przeliczanie oddanych głosów na mandaty. Na wykładzie dr Agata Pyrzyńska przybliżyła uczniom bliżej dwie metody: Sainte – Lague’a oraz d’Hondta. Nazwa pierwszej formuły pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka André Sainte – Laguë, drugiej zaś  od  nazwiska belgijskiego matematyka Victora D’Hondta.

Analizując podane na wykładzie przykłady uczestnicy uświadomili sobie, że zależnie od przyjętej metody można otrzymać różne wyniki wyborów: metoda Sainte-Lague’a sprzyja ugrupowaniom, które w wyborach uzyskały mniejszą liczbę głosów, z kolei metoda d’Hondta, jest korzystniejsza dla partii, które uzyskały najwięcej głosów.

Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom niuanse współczesnego prawa wyborczego, ale uświadomił również, że prawo to nie tylko suche paragrafy, ale i w tych paragrafach kryją się ciekawe rzeczy, takie jak np. formuły matematyczne.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się wziąć udział w podobnym wykładzie.

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria