Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18.11.2019 r. odbył się szkolny etap XLIX Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Szkolny Turniej Budowlany „Złota Kielnia” XLIX edycja

 

W dniu 18 listopada 2019 roku odbył się szkolny konkurs XLIX Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, którego Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i  Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy 3 Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i  kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów – Michał Nowacki i Aleksander Tomaszewski – będą reprezentowali naszą szkołę podczas etapu okręgowego.

   Opiekun: mgr inż. Monika Kowalska

linki

galeria