Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18-20.04.2023 r. odbyły się Dni Otwarte.

Dni Otwarte

 

18-20 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte dla ósmoklasistów szkół podstawowych. Na zaproszenie odpowiedziały okoliczne szkoły podstawowe. Gościliśmy uczniów wraz z opiekunami ze szkół w Krzymowie, Nawodnej, Morynia, Cedyni, Chojny, Grzybna, Piasku i Trzcińska-Zdroju oraz grupę rodziców i uczniów z Mieszkowic. Łącznie odwiedziło naszą szkołę 350 uczniów.

Przybyłych gości powitał zespół do spraw promocji szkoły oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Piotr Podniesiński. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Adriana Salamończyk oraz Pani wicedyrektor Agnieszka Bylewska. Naszą bogatą ofertę edukacyjną przedstawił zespół do spraw promocji szkoły oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego i uczniowie reprezentujący poszczególne kierunki kształcenia.

Nasza młodzież, wspomagając się prezentacją multimedialną oraz filmem promocyjnym, w sposób bardzo obrazowy przedstawiła profile i kierunki proponowane w  naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024. Ósmoklasistów zapoznano również z ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz z możliwością wyjazdów na staże i praktyki zagraniczne. Po  prezentacji, ósmoklasiści mogli skorzystać z konsultacji związanych z wyborem szkoły, których udzieliła pani Sylwia Łozińska – doradca zawodowy, natomiast informacje dotyczące procesu rekrutacji, przekazała  Pani Gabriela Lasowska.

Następnie uczniowie z grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „Błękitny Patrol”, zaprezentowali akcję ratunkową, demonstrując zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń życia.

Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w postaci pysznych rogalików, przygotowanych przez uczniów pod okiem Pani Małgorzaty Zarzyckiej. Kolejnym punktem Dni Otwartych, było zwiedzanie szkoły oraz możliwość krótkiej obserwacji lekcji na  pracowniach szkolnych. W Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie – Pan Janusz Salamończyk, przedstawił projekty realizowane w naszej szkole oraz możliwości rozwoju i doskonalenia, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych na terenie UE.

Dni otwarte uświetnił również pokaz musztry wojskowej,  perfekcyjnie przygotowanej przez Pana Marka Bednarza, i perfekcyjnie wykonanej przez uczniów klasy 1c LO.

Dużym zaangażowaniem w promocję szkoły wykazali się uczniowie: Kinga Woźniak klasa 3d LO,  Piotr Podniesiński klasa 3ac LO, Emilia Witkowska klasa 3d LO, Mikołaj Olejniczak klasa 3ac LO,  Hanna Jońca klasa 3ac LO, Wiktoria Kwaśniak klasa 3ac LO, Martyna Maćkowiak klasa 1TB, Nikola Hołota klasa 4HŻ, Aleksandra Kozak klasa 1a LO, Kajetan Lorenc 4BI, Zuzanna Biel klasa 3ac LO, Kamil Bielak klasa 4BI oraz Bartosz Kaczmarek klasa 4ac LO. Na wyróżnienie zasługują również uczniowie z klasy 1c LO, którzy zaprezentowali pokaz musztry wojskowej: Bigus Maja, Feręc  Alicja, Juras Daria, Koliński Wojciech, Kołodziejski Patryk, Koszulińska Paulina, Krawczyk Inga, Kubik Julianna, Kurowska Milena, Kwartnik Micheal, MatlashVladyslav, Parada Hanna, Struk Karina oraz Wołotkiewicz Gracjan.

 

Zespół do spraw promocji szkoły.

 

 

 

 

linki

galeria