Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

18 – 21.10.2018 r. nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT.”

Spotkanie w Köszeg na Węgrzech w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

 

W dniach 18 – 21 października 2018 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu roboczym w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. Tym razem delegacje z Malty, Włoch, Niemiec, Węgier i Polski spotkały się w Köszeg na Węgrzech. Gospodarzami seminarium byli Istvan i Ica Matrai.

Pierwsza część spotkania poświęcona była wodzie, dyskutowano na temat kończących się  zasobach wody pitnej na Ziemi i konieczności jej racjonowania. W ramach tej sesji odbył się konkurs plac plastycznych poświęconych wodzie. Przywiezione przez delegacje prace uczniów zostały ocenione w dwóch kategoriach: zdjęcie i praca plastyczna.

Konkurs w kategorii zdjęcie wygrał uczeń z Malty, w kategorii praca plastyczna najwyżej oceniona została praca Kai Nowak, uczennicy klasy II b LO w Chojnie.

Prezes stowarzyszenia Douzelage – Annigje Kruytbosch – wygłosiła krótką autorefleksję na  temat: Co dla mnie znaczy UE? Swoje opinie na temat przynależności do UE wygłosili również uczniowie lokalnego Liceum. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał wiceburmistrz Kőszeg Béli Básthy. Powitał delegacje w ich językach ojczystych i zapowiedział wykład prof.  György’ego Schöpflina, posła Parlamentu Europejskiego. Wykład dotyczył sytuacji społecznej i gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie sytuacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Ostatnim punktem spotkania były warsztaty na temat eurosceptycyzmu. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiały swoje wnioski na temat przygotowanych przez prowadzących informacji dotyczących eurosceptyzmu. Oświadczenia dotyczyły przykładów reakcji mieszkańców Wspólnoty na działania podejmowane przez  Unię Europejską, ich zadowolenie lub dezaprobatę.

               Projekt zakończył się wycieczką integracyjną po okolicy. Uczestnicy spotkania, szczególnie ci, którzy byli w Kőszeg po raz pierwszy, mieli okazję poznać bogatą historię miasta, podziwiać architekturę i lokalne zwyczaje.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

mgr Renata Czubak

linki

galeria