Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.01.2022 r. uczniowie kl. 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Wojskowy dzień szkoleniowy kl. 3 c LO

 

19 stycznia 2022 r. kadeci klasy 3 c LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, uczestniczący w V edycji programu CWKM, wzięli udział w wojskowym dniu szkoleniowym. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie szkoły, w oparciu o kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W tym dniu, zgodnie z harmonogramem ujednoliconego programu szkolenia dla klas objętych programem, zorganizowane zostały zajęcia praktyczne. Doskonalono zagadnienia z taktyki oraz odbyło się szkolenie strzeleckie.

W trakcie zajęć z taktyki, dotyczących pokonywania terenu i przeszkód terenowych, kadeci ćwiczyli umiejętność przemieszczania się na polu walki różnymi sposobami: na czworaka, czołgając się, skokami, podczas ewakuacji rannego żołnierza. Realizowane były także zagadnienia dotyczące sposobów trzymania broni oraz działania żołnierzy pojedynczo, w sekcji dwuosobowej, czteroosobowej.

Tematyka szkolenia strzeleckiego dotyczyła przyjmowania postaw strzeleckich, łącznych czynności do strzelania oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. W ramach zajęć, uczniowie ćwiczyli pod okiem instruktorów umiejętność przyjmowania właściwych postaw strzeleckich, a także umiejętność celowania. Doskonalili umiejętności składania i  rozkładania broni – posługując się karabinkiem Beryl.

Ponadto instruktorzy, poprzez pokaz i ćwiczenia praktyczne, instruowali uczniów jak  postępować w sytuacjach awaryjnych występujących przy broni. Znalazł się też czas na  elementy topografii wojskowej, w tym określanie kierunku północnego oraz obliczanie odległości od przedmiotu w terenie.

W lutym odbędą się kolejne zajęcia w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria