Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.01.2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

            19 stycznia 2022 r. uczniowie klasy 1 ac LO o kierunku wojskowym po raz kolejny uczestniczyli w webinarium zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Jest to cykl spotkań, z projektu „Praktyczny Narodowy”, skierowanych do społeczności akademickiej, a także szkół współpracujących z uczelnią, który ma na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych organizacji, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Tym razem spotkanie odbyło się  z  przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Gościem i zarazem prelegentem spotkania był płk. Adam Gwiazdowicz, który zapoznał uczestników ze specyfiką działania i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, omówił zadania i cele, jakie stawia przed nimi państwo.

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed  planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla  niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych, narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach.

Jednym z obszarów za który odpowiada ABW jest zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”. Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tego typu danych mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione oraz dające rękojmię zachowania tajemnicy, co potwierdza się w ramach postępowania sprawdzającego.

Pan pułkownik Gwiazdowicz przedstawił warunki rekrutacji do służb specjalnych. Szczegółowo omówił: jakie warunki i wymagania formalne trzeba spełnić, jakie predyspozycje należy posiadać, aby zostać kandydatem do pracy w ABW, jakie są etapy postępowania klasyfikacyjnego.

Według pana pułkownika, praca w ABW wymaga maksymalnego zaangażowania, odporności psychicznej i fizycznej oraz gotowości do poświęceń, często kosztem swojego życia prywatnego. Każdy kandydat powinien również wykazywać się szacunkiem do państwa i  systemu prawnego, interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, a także być w pełni dyspozycyjnym. Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są bardzo szerokie. W  związku z tym nie jest to tylko służba, ale również praca osób cywilnych, działających w  branży IT, historyków, matematyków, chemików, inżynierów, elektryków, prawników, lingwistyków i tłumaczy.

Na zakończenie webinarium pan płk. Adam Gwiazdowicz odpowiadał na pytania dotyczące tej  formacji. Było to kolejne ciekawe spotkanie, zrealizowane przez Akademię Sztuki Wojennej, w którym uczestniczyliśmy.

mgr Gabriela Lasowska

 

 

linki

galeria