Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.03.2019 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości

19 marca 2019 r. obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Już z  samego rana klasa I POMOT udała się wraz z wychowawczynią na krótką wycieczkę do „Auto serwisu Piotrowski” w Chojnie. Uczniowie mogli zobaczyć warsztat samochodowy oraz stację kontroli pojazdów podczas codziennej pracy. Pozostała część klasy I PMZ uczestniczyła w zajęciach z mgr Emilią Skrzypą, podsumowujących zagadnienia zakładania własnej firmy.

Kolejnym punktem podczas Dnia Przedsiębiorczości było spotkanie klas: I TI, I bd LO oraz  I  HŻ z dr Arkadiuszem Malkowskim z wydziału ekonomicznego ZUT. Podczas zajęć omawiane były zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości akademickiej.

Największe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na sfinansowanie własnego biznesu z różnego rodzaju środków unijnych. Wykładowca zwrócił uwagę, że w obecnej chwili środki te są wykorzystywane w małym stopniu, ponieważ brakuje beneficjentów. Ludzie, nawet jeśli już mają pomysł na własną działalność gospodarczą, to nie potrafią go zrealizować. Wbrew powszechnemu mniemaniu Polacy nie są narodem przedsiębiorczym – nie chcą się szkolić i podnosić własnych kwalifikacji, nawet jeśli te szkolenia są bezpłatne. Dlatego należy się uczyć przedsiębiorczości jak najwcześniej. Ciekawym sposobem jest tworzenie przez młodzież miniprzedsiębiorstw, takich jak „Folkself” z Gryfic, którego produkty – różnego rodzaju rękodzieła i gadżety, związane z tradycją i barwami ludowymi, są sprzedawane w kraju i  za  granicą.

Uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistyczno – prawnym obchodzili Dzień Przedsiębiorczości w jeszcze inny sposób. Wzięli udział w rozprawie sądowej na Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gryfinie – filia w Chojnie. Rozprawa dotyczyła kradzieży z  włamaniem. Uczestnicy mogli zaobserwować procedury przewodu sądowego, zadania sędziego, adwokata.

W tym samym czasie klasa I c LO spotkała się z przedstawicielką Młodzieżowego Centrum Kariery z Gryfina. Obejrzeliśmy filmy na temat poszukiwania pracy i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadząca omówiła autentyczne przypadki nietypowych i  typowych rozmów kwalifikacyjnych oraz zadawane na nich pytania. Ich znajomość może nam pomóc w dobrym przygotowaniu się, a w rezultacie w lepszym zaprezentowaniu naszej osoby podczas interview.

Co chcę robić w życiu? Czy mam predyspozycje do wymarzonej pracy? Jakie wybrać studia? Czy mogę poprowadzić własną firmę? Może spotkania w Dniu Przedsiębiorczości choć w niewielkim stopniu pomogą w podjęciu trafnych decyzji.

mgr Barbara Zubala

linki

galeria