Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.05.2017 r. klasa I abd LO uczestniczyła w wykładzie Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US.

Spotkanie z dr hab. Markiem Andrzejewskim prof. US z WPiA

     W dniu 19 maja 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Prodziekana ds. Organizacji i  Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof.  US  oraz studentów z Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Pan prof. Andrzejewski, reprezentujący katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego, wygłosił wykład dotyczący prawa rodzinnego. Punktem wyjściowym wystąpienia był film Roberta Bensona z 1979 r. pt. „Sprawa Kramerów”, z którego fabułą młodzież klasy I  LO  zapoznała się dzień wcześniej. Film opowiada o rozwodzie w małżeństwie i  jego  wpływie na rodzinę, a przede wszystkim na syna głównej pary. Profesor Marek Andrzejewski omówił aspekty rozwodu zarówno pod względem prawnym, jak  i  psychologicznym.

Żywa dyskusja, jaka rozwinęła się między profesorem i młodzieżą, dotyczyła związków partnerskich oraz ich funkcjonowania w świetle prawa. Drugą część spotkania poprowadzili studenci – Jakub Baranowski i Jędrzej Gryko.

Przyszli prawnicy opowiadali o studiach na wydziale prawa, przedstawili bogatą bazę dydaktyczną oraz zaprezentowali ofertę kulturalno – towarzyską przygotowaną przez studentów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji US.

mgr Norbert Oleśków

linki

galeria