Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.06.2019 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

19.06.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Apel rozpoczął się o godz. 10:00 w auli szkolnej wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Prowadząca – Zuzanna Lorenc – powitała wszystkich zebranych na uroczystości. Gościliśmy Przewodniczącą Rady Rodziców panią Aldonę Wąchałę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego POMOT w Chojnie pana Leszka Siatkę.

Na początku uroczystości nastąpiło zaprzysiężenie pocztu sztandarowego. Po zaprzysiężeniu głos zabrała pani dyrektor – Adriana Salamończyk, która powitała wszystkich zebranych na  uroczystości, a następnie podsumowała lata szkolne klas trzecich ZSZ, których to  uczniowie kończyli edukację w naszej szkole. Po wręczeniu absolwentom wyróżnień za  wyniki w nauce i 100% frekwencję pozostali absolwenci ZSZ otrzymali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły oraz certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, w których uczestniczyli w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”.

Mury ZSP w Chojnie opuścili absolwenci następujących klas ZSZ im. ppor. Ryszarda Kuleszy:

Absolwenci klasy III wielozawodowej; wychowawca – mgr Lilla Kość

Absolwenci klasy III w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; wychowawca – mgr Emilia Skrzypa

Odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz podziękowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli.

Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki rywalizacji klas o tytuł „Super Klasy”. Pani Dyrektor Adriana Salamończyk i pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka wręczyły nagrody, dyplomy i przechodnie puchary klasom, które wywalczyły ten tytuł w roku szkolnym 2018/2019. Zwycięskie klasy w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład ZSP, to: klasa 2 bd – wychowawca mgr Agnieszka Pawlaczyk, klasa 3 HŻ – wychowawca mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas oraz klasa 2 MZ – wychowawca mgr Joanna Rogacewicz.

W dalszej części apelu pani Dyrektor przedstawiła klasy z najwyższą średnią ocen i  frekwencją oraz wręczyła świadectwa uczniom wyróżnionym oraz tym, którzy osiągnęli 100% frekwencję.

W mijającym roku szkolnym w ramach realizacji m. in. projektów „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” oraz „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” z RPO WZ uczniowie technikum, branżowej szkoły I stopnia i nauczyciele, mieli możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji oraz kompetencji poprzez udział w wielu kursach lub praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje poprzez udział w kursach: prawa jazdy kat. B, spawacza, operatora suwnic, operatora wózków widłowych, kelnerskim, branżowym języka angielskiego oraz MTA. Nauczyciele podwyższali kwalifikacje uczestnicząc w tygodniowych praktykach zawodowych u pracodawców. Wszystkim tym osobom pani Dyrektor wręczyła odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.

Nie zabrakło wyróżnień dla tych osób, które angażowały się w życie szkoły oraz  uczestniczyły w konkursach. Uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość kończyły podziękowania za mijający rok szkolny i życzenia pięknych wakacji, złożone przez przewodniczącą SU Amelię Kasperek. Po uroczystości uczniowie udali się  na  ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych, pełnych wrażeń wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria