Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.06.2020 r. uczniowie technikum zdali egzamin sprawdzający w zawodzie kelner.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE KELNER DLA UCZNIÓW TH I TŻ

 

19 czerwca 2020 r. w ramach programu RPO WZ projekt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej przeprowadziła egzamin sprawdzający w zawodzie kelner dla 42 uczniów TH i TŻ.

Przeprowadzenie egzaminu miało na celu uzyskanie wyniku pozytywnego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu mieli za zadanie w pierwszej części rozwiązać test pisemny z wiedzy w zakresie wykonywania usług kelnerskich natomiast w drugiej części przedstawić na wylosowanym zestawie obiadowym swoje umiejętności i wiedzę w zakresie nakrywania stołu, doboru bielizny, zastawy, obsługi klienta oraz zastosowania zasad kultury osobistej.

Pomimo wielkiego stresu jaki towarzyszył młodym przyszłym kelnerom, wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go z wynikiem pozytywnym. Komisja egzaminacyjna wyłoniła kilka diamentów tego zawodu, była pod wrażeniem ogromu wiedzy jaki posiadają oraz łatwości w obsłudze klienta mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia zawodowego. Nagrodą, w pełni zasłużoną, była najwyższa liczba punktów oraz ocena celująca.

Egzamin sprawdzający był dopełnieniem kursu kelnerskiego przeprowadzonego również w ramach projektu. Potwierdzeniem jego ukończenia jest zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy oraz umiejętności. Kwalifikacje rzemieślnicze doceniane są zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy, z czego doskonale zdają sobie sprawę uczniowie, dlatego pilnie przygotowują się oraz podchodzą do egzaminu z pełną odpowiedzialnością za swoją przyszłość.

Alicja Linkiewicz

linki

galeria