Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.09.2018 r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

19 września 2018 roku był w naszej szkole niezwykle uroczysty, zwłaszcza dla klas pierwszych. Tego dnia miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, na którym oficjalnie społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzbogaciła się o nowych członków. Uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły złożyli przedstawiciele klas I, tym  samym potwierdzając swoją przynależność do naszej szkolnej rodziny.

Dyrektor szkoły p. Adriana Salamończyk, w słowie skierowanym do pierwszoklasistów, życzyła im wielu sukcesów w naszej szkole. Nad częścią oficjalną ślubowania czuwał opiekun Pocztu Sztandarowego p. Marek Łągiewczyk. Ponadto na uroczystości miało miejsce zaprzysiężenie chorążego pocztu sztandarowego, którym został Miłosz Parczewski, uczeń klasy II b LO.

mgr Marek Łągiewczyk

linki

galeria