Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów
w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

 

W maju 2021 r. 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii była Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy było wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały podręczniki i bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC, do których przystąpili we wrześniu. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminów przez p. Krzysztofa Janika, p. Emilię Marcinkowską oraz p. Babarę Zubalę.


 19 października 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dyrektor Szkoły Pani Adriana Salamończyk wręczyła ośmiorgu uczniom, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje w ramach kampanii „ Kwalifikacje 2025+”, Certyfikaty VCC w zakresie dwóch kwalifikacji. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Grafik komputerowy – Igor Czynsz, kl. 3 BIp, Bartłomiej Lewandowski, 3 BIp, Martyna Orszulak, kl. 3 BIp oraz Piotr Pośniak, kl. 3 BIp. Czworo uczniów otrzymało Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą – Paulina Cholewa, kl. 3 abd LO, Zuzanna Kowalska, kl. 3 HŻp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 3 BIp oraz Oskar Zawadzki, kl. 3 BIp.

 

 

mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria