Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.12.2011 r. odbył się finał konkursu “Profilaktyka oczami młodzieży” organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Finał konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”

     Policja Zachodniopomorska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowała dla uczniów szkół naszego województwa konkurs „Profilaktyka Oczami Młodzieży”. Celem konkursu było:

  • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa  młodzieży województwa zachodniopomorskiego,
  • aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
  • podnoszenie poziomu świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci i młodzieży.

Finał Konkursu odbył się 19 grudnia 2011 r. w Domu Kultury „Klubie 13 Muz” w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział laureaci, opiekunowie szkolni oraz rodzice utalentowanych młodych profilaktyków. Konkurs prowadzony jest od sześciu lat przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczna edycja zaowocowała wieloma fantastycznymi pracami zarówno filmowymi, jak i fotograficznymi. Laureatkami zostały cztery uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zuzanna Jaz, uczennica z klasy II d zdobyła III miejsce w kategorii fotografia profilaktyczna. Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymały: Kinga Konowalska, Kinga Kuchciak i Patrycja Kozłowska, uczennice z klasy III Technikum Hotelarskiego. Sukces cieszy tym bardziej, że drugi rok z rzędu uczniowie z naszej szkoły zostali laureatami w wojewódzkim konkursie profilaktycznym. Wszystkie nagrodzone prace wykorzystano do produkcji kalendarza ściennego na 2012 rok pt. „Profilaktyka Oczami Młodzieży”.

Ponadto zostały przygotowane płyty  z konkursowymi filmami, zdjęciami oraz scenariuszami zajęć profilaktycznych zaproponowanych przez opiekunów przygotowujących uczniów do konkursu. Scenariusze zajęć są propozycjami zajęć wychowawczych z młodzieżą, których tematem przewodnim są zagadnienia poruszane przez ucznia w filmie lub na fotografii. Ma to inspirować wychowawców i pedagogów do dyskusji z młodzieżą na takie tematy jak: handel ludźmi, przemoc rówieśnicza, agresja czy uzależnienia. Płyty z przygotowanymi materiałami oraz kalendarze trafią do placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

Uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie zostały przygotowane przez pedagoga szkolnego mgr Karolinę Kubowicz.

linki

galeria