Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19 – 21.06.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu.

V FORUM KÓŁ WOLONTARIATU

     W dniach 19 – 21 czerwca 2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w V Forum Kół Wolontariatu, pod hasłem „Młodzi liderzy – aktywni w realu”, które odbyło się w Brzózkach w okolicach Nowego Warpna. Forum przeznaczone było dla dziewięćdziesięciu wolontariuszy ze szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa oraz dla ich opiekunów ( nauczycieli).

Głównym celem było podniesienie kwalifikacji i motywacji do dalszego działania, wymiana doświadczeń oraz integracja i rekreacja jako forma wynagrodzenia dla wolontariuszy za całoroczną pracę. Forum było skierowane głównie do młodzieży aktywnie działającej przez cały rok.

Tematyka tegorocznego forum skupiła się na aktywności wolontariackiej, jako sposobie na uniknięcie niebezpieczeństw polegających na uzależnieniu od komputera, telefonu i Internetu oraz zagrożeń płynących z nieprzemyślanego korzystania z pożyczek. Podczas warsztatów młodzież uświadomiła sobie, że zamiast iluzji życia w wirtualnym świecie lub za pożyczone pieniądze warto rozwijać aktywność „w realu”, zarówno w najbliższym środowisku ( szkoła, miejscowość), jak i w społeczeństwie. Każdy może mieć realny wpływ na kształt polityki młodzieżowej i rozwój obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Program forum zdecydowanie można uznać za wartościowy i atrakcyjny. Warsztaty, zajęcia w grupach motywowały uczestników do pracy wolontariackiej, a dzielenie się doświadczeniami i porównanie ich z aktywnością wolontariuszy z innych szkół przyniosły wiele satysfakcji. Okazało się bowiem, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie mają wiele do przekazania innym.

W pamięci uczestników forum pozostaną również przyjemne chwile spędzone przy ognisku i muzyce oraz nad Zalewem Szczecińskim.

Udział w Forum Szkolnych Kół Wolontariatu był niezwykle ważny dla jego uczestników. Tych, którzy zaczynają przygodę z wolontariatem przekonał, że ta forma aktywności jest niezwykle potrzebna, a tych, którzy mają doświadczenie – utwierdził w przekonaniu, że praca na rzecz drugiego człowieka ma ogromną wartość dla obu stron.

Wolontariuszki z kl. I HŻ

linki

galeria