Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19 – 22.10.2017 r. nauczyciele i pracownicy ZSP w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie w ramach projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT”.

EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT

„Nawet my – opinie mieszkańców małych miast mają znaczenie”

 

W dniach 19 – 22 października 2017 r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczyli w seminarium na Malcie, w ramach realizacji projektu „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast Marsaskala (Malta), Velletri (Włochy), Bad Kötzing (Niemcy), Köszeg (Węgry) i Chojna (Polska).

Seminarium otworzył burmistrz Malty Mario Calleja, witając i przedstawiając uczestników projektu.

 

Po wystąpieniu burmistrza Malty, głos zabrał lider projektu, Istvan Matrai z Węgier, przedstawiając jego cele i działania.

Podczas seminarium odbyło się również wystąpienie dr. Owena Bonnici, ministra kultury, sprawiedliwości i samorządów lokalnych Malty.

Po oficjalnych wystąpieniach liderzy każdego z państw uczestniczących w seminarium przedstawili prezentacje multimedialne, dotyczące określonego tematu.

Nasz kraj reprezentował pan Janusz Cezary Salamończyk, przedstawiając prezentację multimedialną nt.: „Postawa lokalnych uczestników i zagranicznych gości do pracy za  granicą, szczególnie w małym miasteczku”. W prezentacji zostały między innymi przedstawione działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po uzyskaniu Karty jakości mobilności w kształceniu zawodowym oraz upowszechniono rezultaty projektu Erasmus+ „Europejskie staże”.

Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość degustacji regionalnych potraw każdego z  państw biorących udział w projekcie.

Po lunchu odbył się spacer pod pomnik Douzelage, gdzie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których każde z państw opracowywało zagadnienia zgodnie z przydzielonym tematem:

  1. Köszeg – Wada i korzyści bycia małym miasteczkiem,
  2. Chojna – Młodzi w polityce,
  3. Valletrii – Imigracja,
  4. Bad Kötzing – Młodzi w sporcie,
  5. Marsaskala – Dziedzictwo, rozwój i młode pokolenie.

Warsztaty zakończone były przedstawieniem wyników wypracowanych podczas pracy w  grupach.

Po efektywnych warsztatach, przy akompaniamencie maltańskiego folkloru, w pięknej Villa Sant Anna, odbyła się uroczysta kolacja, podczas której burmistrz Mario Calleja podziękował wszystkim za udział w projekcie, wręczone zostały także upominki i certyfikaty uczestnictwa w seminarium.

Następnego dnia uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z przepiękną architekturą maltańską, zwiedzając stolicę Malty Vallettę.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło upowszechnienie rezultatów projektów mobilności zawodowej Erasmus+, pozwoliło poznać kulturę maltańską, zasmakować w  potrawach narodowych, a także nawiązać nowe znajomości wśród uczestników projektu. Pobyt na Malcie pozwolił również na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, a piękna i oryginalna architektura Malty pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia.

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria