Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19-28.09.2019 r. uczniowie TH rozpoczęli kurs stylizacji rzęs.

KURS STYLIZACJI RZĘS

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, we wrześniu 2019 roku 20 uczniów z klas Technikum Zawodowegoo profilu technik hotelarstwa ukończyło kurs stylizacji rzęs.

Celem kursu było poznanie stylizacji 1:1, samodzielne ich wykonywanie, prowadzenie kart klienta, poznanie zasad BHP, przeciwskazań oraz czynników, które mogą wpłynąć na trwałość aplikacji i wszystkich tajników teoretycznych oraz praktycznych zawodu stylisty rzęs.

Podczas 30-to godzinnego kursu zostały omówione zagadnienia teoretyczne z zakresu: używanych produktów i sprzętu, przeciwskazań, analizy oka,  idealnych map, czynników, które wpływają na trwałość wykonywanych zabiegów, marketingu oraz zgód klienta.

Szkolenie praktyczne odbyło się na stanowiskach pracy wyposażonych w profesjonalne produkty, urządzenia i narzędzia niezbędne do nauki. Kursantki, pod  okiem wykwalifikowanej i doświadczonej pani instruktor, nauczyły się pracy pęsetami, tworzyć stylizacje 1:1, wybierać idealne stylizacje dla danej klientki, zakładać rzęsy na modelce.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności były zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczone kursantkom po jego zakończeniu. Kurs podniósł kompetencje zawodowe uczniów w zakresie dodatkowych usług hotelarskich oraz pozwoli na  lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.

 

 

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria