Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

2.03.2017 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Poznaj swoje prawa w pracy”

    W dniu 2 marca 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs odbył się w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, który został zorganizowany przez Okręgową Komisję Konkursową powołaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” reprezentowały dwie uczennice: Klaudia Daśko ( kl. II TH) i Justyna Jaz ( kl. II TŻ).

 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań w czasie 60 minut. Jednak po napisaniu testu i podliczeniu punktów konieczna była dogrywka. W czasie sprawdzania testów przez komisję konkursową, uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. Drukarki 3D i zapoznania się z pracą takiego urządzenia. Po wyłonieniu zwycięzców wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkowymi gadżetami.

Uczennice naszej szkoły, choć w tym roku nie znalazły się w gronie laureatów, nie czuły się osobami przegranymi, ponieważ zdobyta wiedza na pewno przyda się im w przyszłości.

mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria