Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

2.06.2016 r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany w naszej szkole.

IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Chojna 2016

 

2 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył  się  IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie wzięły udział szkoły: Gimnazjum w Mieszkowicach, ZSP w Mieszkowicach, Gimnazjum w Chojnie, Gimnazjum w Cedyni, ZSP w Chojnie.
Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W pierwszym etapie konkursu – konkurencji indywidualnej – uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego, mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie, młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała trzy zadania. W zadaniu pierwszym uczniowie mieli ułożyć zdanie z wylosowanych wyrazów najeżonych trudnościami ortograficznymi. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Drużyny projektowały i prezentowały plakaty, na których wyraziły swój sprzeciw  wobec zaśmiecania języka ojczystego zbędnymi słowami. Ćwiczenie trzecie polegało na poprawieniu błędów w tekście.

W komisji konkursowej pracowali: ksiądz Wojciech Koladyński jako przewodniczący, mgr Aneta Kowal – polonistka, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie oraz mgr Katarzyna Mickiewicz-Bindas – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Zuzanna Sakowska, uczennica gimnazjum w Chojnie.

                                                        mgr  Renata Czubak , mgr  Katarzyna Mickiewicz – Bindas

linki

galeria