Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

2 – 29.05.2018 r. czterech uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk odbyło praktykę zawodową w Luksemburgu.

Praktyka zawodowa w Luksemburgu

w ramach realizacji projektu

„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

z programu Erasmus+

 

W ramach projektu ” Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik informatyk, odbyło w dniach od 2 maja do 29 maja 2018 r. praktyki zawodowe w Luksemburgu. Przed  przystąpieniem do realizacji czterotygodniowych praktyk zagranicznych, dla uczestników projektu odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe, a także pedagogiczno – psychologiczne. Prowadzone były dodatkowe zajęcia języka angielskiego, prezentowane materiały dotyczące aspektów kulturowych, spotkania z psychologiem, pedagogiem, wszystko po to, aby ułatwić uczniom pracę za granicą oraz osiągnąć jak największe korzyści. Stażystom została zakupiona odzież, niezbędna podczas wykonywanej pracy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk: Michał Błażkiewicz, Piotr Soluch, Bartosz Żarkowski, Konrad Miller odbywali staże w Luksemburgu, pracując w firmie informatycznej Cloud Managed Data S.A..

Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom rozwijanie wiedzy teoretycznej i  praktycznej, niezbędnej w zawodzie technik informatyk. Do wykonywanych w czasie praktyk obowiązków należało: posługiwanie się sieciowym systemem operacyjnym, dokonywanie instalacji wybranych usług, opanowanie umiejętności obsługi urządzeń sieciowych poprzez poprawną konfigurację adresów IP, DNS, DHCP, charakteryzowanie i definiowanie chmur, opanowanie umiejętności tworzenia i modyfikacji baz danych, opanowanie umiejętności językowych słownictwa technicznego oraz umiejętność pracy w zespole.

Praktyki odbywały się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a uczniom przysługiwały dwa dni wolne w tygodniu. Czterotygodniowy pobyt pozwolił uczestnikom zdobyć ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do znacznego podniesienia ich  kompetencji zawodowych. W czasie pobytu w Luksemburgu, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach kulturowo – językowych, które poprowadził Pan Ed Weber. Dzięki nim uczniowie nabrali większej pewności siebie oraz stali się bardziej samodzielni, rozszerzyli także swoją wiedzę dotyczącą historii Luksemburga oraz języka angielskiego.

Stażyści odbywający staż w Luksemburgu, uczestniczyli w licznych wyjazdach do stolicy, gdzie  mogli podziwiać tarasowo położone miasto wraz z licznymi obwarowaniami miejskimi, architekturę zarówno historyczną, jak i współczesną. Duże wrażenie wśród uczestników praktyk wzbudziły także liczne piękne pałace i obiekty sakralne, wzniesione w  różnych stylach architektonicznych, których w stolicy nie brakuje. Podczas zwiedzania stolicy uczniowie mogli zobaczyć członków rodziny wielkoksiążęcej z panującym obecnie Henrykiem wraz z małżonką Marią Teresą, uczestniczących w tradycyjnej pielgrzymce. W ramach zajęć kulturowo – językowych młodzież, odbywająca staż w Luksemburgu, uczestniczyła także w wycieczce po  zabytkowej starówce stolicy oraz wyjeździe do urokliwego miasteczka Clervaux.

Uczniowie podziwiali więc opactwo benedyktynów św. Maurycego, W tutejszym zamku oglądali wystawę poświęconą bitwie o Ardeny, muzeum modeli dioram zamków Luksemburga, a także wystawę fotografii wybranych przez Edwarda Steichena – Rodzina człowiecza. W miasteczku oglądali wystawę poświęconą historii Luksemburga w czasie I wojny światowej. Uczniowie zwiedzali także muzeum w Bastogne, miejscowości znanej z uporczywej obrony w czasie II  wojny światowej. Ponadto wraz z opiekunem udali do miasteczka Echternacht, jednego z  najstarych w Luksemburgu, gdzie podziwiali majestatyczną bazylikę, w której spoczywa św.  Willibrord, a także XV – wieczną kamienicę – pałac sprawiedliwości. W czasie wyjazdu do  Vianden, podziwiali majestatyczny zamek, położony wysoko nad urokliwymi okolicami miasteczka. Atrakcją mającą szczególne znaczenia dla uczniów była wizyta w salonie samochodowym Lamborgini, gdzie mogli podziwiać najnowsze i najdroższe auta tej  renomowanej firmy.

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do  uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.

Realizacja czterotygodniowego stażu w Luksemburgu była dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Poprzez udział w praktykach zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Osiągnęli tym samym wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki stażom, młodzi ludzie uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w firmach branży informatycznej, realizując się  na  polu zawodowym i osobistym. Właściciele i pracownicy firmy wystawili młodzieży świetne referencje i oceny, doceniając tym samym ich trud i zaangażowanie podczas odbytych praktyk.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria