Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

2-8.05.2022 r. odbyło się szkolenie kadry nauczycielskiej w Rădăuți w Rumunii w ramach projektu „Od praktyki do pracy” program Erasmus +.

Szkolenie kadry nauczycielskiej w Rădăuți w Rumunii

w ramach projektu „Od praktyki do pracy” program Erasmus+

 

W dniach od 2 do 8 maja 2022 r. nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich, Małgorzata Czubko i Bianka Małysz-Lewandowska, uczestniczyły w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry nauczycielskiej. Mobilność odbywała się w formie „job – shadowing”, która polegała na obserwacji zajęć w obiekcie hotelarskim Casa Vatră w Rădăuți. Celem projektu było podniesienie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.

Pierwszego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z właścicielką obiektu Casa Vatră, która przedstawiła nam działalność oraz strukturę organizacyjną obiektu. Poznałyśmy zasady organizacji stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii i z zasadami BHP, a także strukturę kształcenia zawodowego w Rumunii. Następnym punktem szkolenia była obserwacja uczennic podczas zajęć praktycznych. Wykonując prace porządkowe w obiekcie, przyjrzały się  jednostkom mieszkalnym, ich wyposażeniu. Poznały zakres czynności porządkowych, wykonywanych w jednostce mieszkalnej przed przyjazdem i po przyjeździe gości. Oprócz tego  doskonaliły swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta w restauracji hotelowej. Zwracałyśmy uwagę na to, czy uczennice wykonują swoją pracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Podczas pobytu udało nam się zwiedzieć atrakcyjne miejsca turystyczne w Rumunii. Zobaczyłyśmy jeden z najpiękniejszych i najlepiej ufortyfikowanych klasztorów obronnych na  Bukowinie, czyli Klasztor Suczewica, ozdobiony przepięknymi freskami. Byłyśmy również w miejscowości Marginea, która słynie z wyrobu ceramiki. Znajdują się tam sklepy oraz  warsztat pokazowy, gdzie można zobaczyć jak powstają gliniane naczynia.

Realizacja stażu nauczycieli u pracodawcy była dla nas ciekawym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystamy w naszej pracy. Poszerzyłyśmy swoją wiedzę i zdobyłyśmy praktyczne umiejętności – ważne dla naszego rozwoju zawodowego. Udoskonaliłyśmy nasze umiejętności językowe, a także rozwinęłyśmy kompetencje międzykulturowe.

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich

mgr Małgorzata Czubko

mgr inż. Bianka Małysz-Lewandowska

linki

galeria