Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.01.2022 r. w ramach programu Młodzi w Akcji+ odbyła się debata nt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”.

Debata „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”

 

20 stycznia 2022 r. w naszej szkole odbyła się debata pt. „Sposoby spędzania wolnego czasu oraz zainteresowania i pasje młodzieży naszej szkoły”. Debata była podsumowaniem działań, związanych z uczniowskim projektem społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”. Spotkanie zorganizowały uczennice: Oriana Kozłowska, Aleksandra Oczyńska, Amelia Laskowska pod opieką wychowawcy mgr Edyty Krupy–Nadolny.

Wcześniej została opracowana przez zespół ankieta, która dotyczyła sposobów spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań i pasji młodzieży. Badanie było przeprowadzone w formie elektronicznej wśród uczniów klas liceum, technikum i szkoły branżowej. Jego celem było pozyskanie informacji na temat tego, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny i rozwija pozaszkolne zainteresowania i pasje. Wyniki opracowano w formie prezentacji i  zaprezentowano podczas spotkania, na którym wspólnie zastanawiano się nad pytaniem kluczowym: Dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie pasji i zainteresowań?

W debacie udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Adriana Salamończyk, panie Wicedyrektor Szkoły Małgorzata Limanówka i Agnieszka Bylewska, doradca zawodowy pani Dorota Szwiec, nauczyciele i uczniowie z poszczególnych klas.

Pozyskano również sojuszników, autorów Albumu fotograficznego „Życie w Dolinie Odry” – pana Piotra Rosińskiego i pana Piotra Piznala. Panowie są dwójką dobrych znajomych, których łączy pasja – fotografia przyrodnicza. I jak sami twierdzą: pasja dodaje skrzydeł. O czym opowiadali z wielkim zaangażowaniem podczas wspólnego spotkania.

Goście zaprezentowali ciekawe zdjęcia przyrodnicze. Zwrócili uwagę na piękno otaczającego nas świata przyrody, która inspiruje ich od dzieciństwa i jest tematem fotografii, której poświęcają się w każdej wolnej chwili. Opowiadali o tym, ile godzin muszą niekiedy spędzić w błocie i zimnie, aby zrobić dobre zdjęcie.

Następnie uczestnikom spotkania zadano pytania i tym samym rozpoczęto dyskusję na  temat pasji i zainteresowań.

Młodzież dzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Opowiadano ciekawe historie na temat zainteresowań. Wszyscy, którzy zabrali głos, stwierdzali, że życie bez pasji byłoby szare i  nudne. Mimo wielu obowiązków, starają się znaleźć chwilę na rozwijanie zainteresowań.

 

Podsumowaniem debaty było wyciągnięcie wniosków, na podstawie udzielonych odpowiedzi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pasje są ważne i dają dużo satysfakcji. Wzbogacają, rozwijają, pomagają wyrazić siebie. Wiele osób realizuje w ten sposób swoje marzenia, niektórzy ze swoimi zainteresowaniami wiążą plany na przyszłość. Zdaniem debatujących, każdy, kto twierdzi, że nie ma czasu na rozwijanie zainteresowań, bardzo dużo traci. Elementem podsumowania debaty była wymiana uwag i wskazówek miedzy nauczycielami i uczniami. Pozwoliło to na wypracowanie rekomendacji. Pasje i zainteresowania, w opinii uczestników debaty, wpływają na rozwój człowieka niezależnie od jego wieku, dodają pewności siebie, uczą samodyscypliny, wpływają na wyniki w nauce, pomagają realizować marzenia. Rozmówcy zgodnie przyznali, że nie każdy jednak potrafi i chce mówić głośno o  swoich zainteresowaniach. Zrodziło się pytanie – dlaczego? Stwierdzono, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa i strach przed opinią innych. Młodzi ludzie często rezygnują ze  swoich marzeń na skutek krytyki ze strony kolegów. Dlatego stwierdzono, że od tych wszystkich, którzy nas ograniczają albo krytykują należy uciekać, bo ważne są nasze marzenia i chęć robienia czegoś, co jest właśnie dla nas ważne. Człowiek przez rozwijanie swoich pasji wyraża siebie i to jest najważniejsze.

Na zakończenie spotkania pani Wicedyrektor Małgorzata Limanówka podziękowała organizatorkom za przeprowadzenie debaty i pogratulowała pomysłu na projekt uczniowski. Podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników debaty.

Dziękujemy uczestnikom debaty za przyjęcie zaproszenia i bardzo aktywny udział w  dyskusji. Szczerość, cenne uwagi, wskazówki i niezwykła otwartość naszych koleżanek i  kolegów, zaskoczyła wszystkich uczestników. Każdy, kto zabrał głos, miał do przekazania bardzo cenne wskazówki, które często łączyły się z prawdziwymi emocjami. Naszą społeczność szkolną tworzą ludzie otwarci i odważni, gotowi do obrony swoich zainteresowań, pewni siebie i ciekawi świata. Udział w projekcie społecznym, w ramach programu „Młodzi w  akcji+”, to bardzo ciekawe doświadczenie, uczące sztuki współdziałania i dyskusji.

Amelia Laskowska, kl. 1 b LO

mgr Edyta Krupa-Nadolny

linki

galeria