Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.02.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

20 lutego 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie dziekana dr hab. Zbigniewa Kuniewicza prof. US z  przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. Marek Andrzejewski prof. US oraz prodziekan ds.  Studenckich dr Beata Kanarek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowali wicedyrektor mgr Agnieszka Bylewska oraz mgr Norbert Oleśków – nauczyciel historii i języka niemieckiego. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy.

 

mgr Agnieszka Bylewska

linki

galeria