Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.02.2018 r. pierwszy dzień prelekcji z udziałem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Chojnie

 

W dniach 20 i 28 lutego 2018 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, dzielnicowi rewiru Chojna – mł. asp. Adam Andrzejewski oraz sierż. szt. Artur Bułgajewski z Komisariatu Policji w Chojnie przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas: 2 HŻ,2 MM, 2 abd, 2 c LO, 2 BI, 4 HŻ, 1 HŻ, 1 MW, 3 bd LO.

 

Tematem wiodącym była odpowiedzialność prawna w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nieletnich w kontekście nieprzestrzegania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poruszono problem zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w  tym  związanych z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, a także sytuacji konfliktu ucznia z prawem.

Serdecznie dziękujemy Panom mł. asp. Adamowi Andrzejewskiemu oraz sierż. szt. Arturowi Bułgajewskiemu za wsparcie działań wychowawczych szkoły w kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

 

mgr Aleksander Lizak

linki

galeria