Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.02.2019 r. w ZSP w Chojnie odbyła się XV GMINNA ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW.

XV GMINNA ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

O tym, że sport to zdrowie – wiedzą już najmłodsze przedszkolaki. W Bajkowym Przedszkolu już od 15 lat dzieci rywalizują ze sobą podczas Zimowej Olimpiady. Tegoroczna odbyła się 20 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Do sportowych konkurencji przystąpiło 5 drużyn dzieci sześcioletnich z naszej gminy oraz drużyna z zaprzyjaźnionego przedszkola z Landin w  Niemczech. Jubileuszową olimpiadę zaszczycili goście, którzy mocno dopingowali małych sportowców. Obecna była burmistrz Gminy pani Barbara Rawecka wraz z zastępcą panem Marcinem Pisanko. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał znany sportowiec – pan Wojciech Strelczuk.

Wszystkie rywalizujące ze sobą grupy, po uroczystym wniesieniu znicza i flagi olimpijskiej oraz  odśpiewaniu hymnu, przywitały się okrzykiem oraz złożyły ślubowanie. Mali sportowcy mogli liczyć na doping kolegów. Dzieci z grupy Pszczółki wykonały taniec z pomponami, a Smerfy swoją obecnością wspierały i zachęcały do walki fair play.

Dzieci startowały w następujących konkurencjach: przekładanie szarfy, slalom hokejowy, toczenie piłki, bieg z paletką i lotką, rzuty woreczkami do celu. Poziom sportowców okazał się bardzo wyrównany, gdyż o kolejnych miejscach na podium decydowały pojedyncze punkty. Po  wyczerpującej rywalizacji sportowej na podium stanęli:

I miejsce – SP Grzybno (13 punktów),

II miejsce – SP nr 2 oddział „A” – (12 punktów),

III miejsce – SP nr 1 (11 punktów),

Kolejne miejsca zajęli: SP nr 2 oddział „B”, Landin, Krasnale z Bajkowego Przedszkola.

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy oraz medale. Zwycięskie drużyny – dodatkowo puchary.

Dużą atrakcją i zaskoczeniem okazała się rywalizacja nauczycielek grup o puchar Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Panie konkurowały ze sobą w trzech konkurencjach i  ostatecznie wygrała pani Małgorzata Okońska z naszego przedszkola. Puchar wręczyła pani dyrektor Dorota Stelmach. Pozostałe panie na pocieszenie zostały poczęstowane smacznym, dużym lizakiem.

W przerwie miedzy konkurencjami dzieci mogły porozmawiać z obecnym sportowcem, który prezentował swoje wybrane puchary, medale i inne nagrody. Chętnie pozowały do wspólnych zdjęć.

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwał pan Marek Łągiewczyk wraz  z  uczniami goszczącej nas szkoły.

Za wieloletnią pomoc w organizacji olimpiady pani dyrektor Adriana Salamończyk została przez nas nagrodzona piękną ramką ze zdjęciami z minionych olimpiad. Chyba był to dobry pomysł, gdyż bardzo się podobał i wzruszył panią dyrektor.

Do zobaczenia za rok!

 

współorganizatorzy

Agnieszka Stelmach

Marek Łągiewczyk

linki

galeria