Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.04.2011 r. obchodziliśmy uroczyście Święto Szkoły.

Uroczyste Obchody Święta Szkoły 2012

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 
Wisława Szymborska

 

Dnia  20. 04. 2012 r. społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w przeddzień uroczystości związanych z rocznicą forsowania Odry przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, uczciła pamięć około dwóch tysięcy żołnierzy, w tym ppor. Ryszarda Kuleszy, którzy zginęli podczas krwawego forsowania Odry w okolicach Siekierek i Gozdowic w kwietniu 1945 r. Patronowie – Bohaterowie spod Siekierek wraz z ppor. Ryszardem Kuleszą wyznaczyli wartości, tradycję i obrzędowość szkoły. Od chwili przyjęcia przez szkołę ich imienia, co roku w dniach upamiętniających tragiczne wydarzenia, odbywają się wspólne spotkania w dniu Święta Szkoły.

Patronalną uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 12.00 w auli szkolnej, zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Gryfińskiego – Pan Wojciech Konarski, Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Gabriela Kotowicz, Sekretarz Powiatu – Pani Barbara Rawecka, Wiceburmistrz Chojny – Pan Wojciech Długoborski, Ksiądz Prałat Antoni Chodakowski – proboszcz parafii Św. Trójcy w Chojnie, Dyrektor Gimnazjum w Chojnie – Pani Wioletta Jesiołowska, Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie – Pani Barbara Andrzejczyk, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie – Pani Teresa Błońska, byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

Święto Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  rozpoczęło się wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu państwowego, a następnie wszystkich gości, nauczycieli i uczniów powitała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk.

 

 

W okolicznościowym przemówieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na podniosłość uroczystości, podczas której czczona jest pamięć bohaterów, w tym ppor. R. Kuleszy. Podkreśliła, jak ważna jest pamięć o młodych ludziach, których groby znajdują się na cmentarzu w Siekierkach i nieustanne kultywowanie pamięci o ich bohaterstwie, aby mądrze budować przyszłość i rozumieć, jak bezcenną wartością jest pokój. Drodzy uczniowie, uczestnicząc w jutrzejszych uroczystościach w Siekierkach oddajcie hołd poległym. Niech wasza obecność i uczestnictwo w uroczystościach na cmentarzu w Siekierkach będzie chwilą zadumy i refleksji niosącą przesłanie budowania przyszłości tak, aby zły czas więcej się nie powtórzył – tymi słowami Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów.
Święto Szkoły to również czas radosnych spotkań z byłymi nauczycielami i pracownikami, przyjaciółmi i darczyńcami szkoły, którym Pani Dyrektor podziękowała za przybycie i pamięć.
W okolicznościowym przemówieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na stale rosnącą jakość szkoły, którą potwierdzają sukcesy uczniów oraz liczne projekty międzynarodowe, w realizacji których Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie jest liderem.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, który w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla wychowawczych i dydaktycznych osiągnięć placówki, a z okazji szkolnego święta życzył dalszych sukcesów. Podkreślił szczególną aktywność szkoły w realizacji licznych międzynarodowych projektów, które  wzbogacają i uatrakcyjniają jej ofertę edukacyjną. Podziękował za kultywowanie pamięci bohaterów spod Siekierek i życzył, aby wyznawane przez nich wartości, czyli patriotyzm, były bliskie uczniom i absolwentom tej szkoły. W przededniu matur życzył tegorocznym absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych.

Święto Szkoły jest okazją do podsumowania szkolnych osiągnięć i uhonorowania zwycięzców. Nauczyciele nagrodzili uczniów biorący udział w konkursach dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jest szkołą, która stwarza korzystne warunki do  rozwijania  kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Od roku 2006 szkoła uczestniczy w projektach mobilności z programu Leonardo da Vinci. Podczas tegorocznych wakacji jedenaścioro uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych odbyło praktykę zawodową w restauracjach w Anglii i na Malcie i dwanaścioro uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w hotelach w Anglii i Niemczech. Pani Dyrektor uroczyście wręczyła tym uczniom dokument Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, dokumentujący odbycie stażu za granicą.

Święto patronalne szkoły uświetnione zostało częścią artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: mgr Edyty Krupy –Nadolny oraz mgr Janusza Rusaka. Montaż poetycko-muzyczny zatytułowany: „Kwiaty z tamtych lat” oczarował wszystkich wzruszającymi pieśniami i recytacją. Jak zwykle artyści stanęli na wysokości zadania i swoim profesjonalizmem, jak również autentycznymi emocjami sprawili wszystkim niezapomnianą ucztę duchową, za co przyjęli zasłużone brawa.

 

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na spacer po szkole  i słodki poczęstunek .
Tegoroczne Święto  przeszło już do historii. Zapraszamy na kolejne, kiedy to cała społeczność szkolna znów nas wzruszy, zaskoczy swoimi osiągnięciami, ale przede wszystkim po to, aby oddając hołd tysiącom ofiar, którzy  walczyli o wolność i suwerenność Polski,  pielęgnować patriotyzm i szacunek dla ludzkiego życia.

linki

galeria