Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.04.2022 r. uczniowie Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Wojskowy dzień szkoleniowy zajęcia dydaktyczne

w 5 Pułku Inżynieryjnym

 

Szkolenie kadetów CWKM Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przebiega zgodnie z harmonogramem programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W kwietniu 2022 r. wojskowy dzień szkoleniowy nabrał wyraźnego tempa.

Drugi realizowany w tym miesiącu wojskowy dzień szkoleniowy ponownie został przeprowadzony w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – 20 kwietnia 2022 roku.

Po przybyciu do jednostki oraz przywitaniu przez instruktorów, uczniowie udali się  w  ugrupowaniu marszowym na kompleks poligonu wodnego Regalica. Na miejscu omówione zostały warunki bezpieczeństwa oraz zagadnienia realizowane w trakcie zajęć. W  tym dniu realizowane były zagadnienia dotyczące taktyki, OPBMR, wychowania fizycznego oraz musztry. Zagadnienia, dotyczące taktyki, obejmowały doskonalenie w zakresie przygotowania żołnierza do realizacji marszu, jego planowania, prowadzenia marszu ubezpieczonego, zasad postoju ubezpieczonego i odpoczynku, przedsięwzięcia zabezpieczania bojowego, jak również sygnałów dowodzenia i łączności, a także rodzajów szyków marszowych i patrolowych.

Tu również realizowane były przedsięwzięcia powszechnej obrony przeciwchemicznej, w  takcie których kadeci doskonalili umiejętności posługiwania się filtracyjną odzieżą ochronną, jej właściwego zakładania oraz zapoznania się z właściwościami.

Instruktorzy zapoznali uczniów z powszechnie używanymi w Wojsku Polskim maskami filtracyjnymi MP-5 oraz MP-6. Powrót do jednostki nastąpił również w szyku marszowym, a  po przebraniu się i odłożeniu ekwipunku, przystąpiono do realizacji kolejnego zagadnienia, czyli elementów walki w bliskim kontakcie. W ramach przeprowadzonych zajęć ćwiczono zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i techniki walki w bliskim kontakcie, a także postawy do walki, w tym bezpieczne poruszanie się z bronią.

Ostatnim ćwiczonym tego dnia zagadnieniem była musztra, w trakcie której doskonalono zwroty, oddawanie honorów, marsz krokiem zwykłym i defiladowym oraz przemarsz całością pododdziału w kolumnie czwórkowej. Na tym zagadnieniu zajęcia się zakończyły oraz nastąpił powrót do szkoły.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria