Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.06.2023 r. Rada Pedagogiczna na konferencji szkoleniowej zapoznała się z platformą edukacyjną projektu „Career counselling – practical approach”.

Konferencja szkoleniowa upowszechniająca rezultaty projektu „Career counselling – practical approach”

 

 

20 czerwca 2023 r. w ramach projektu „Career counselling – practical approach” – „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego”, odbyła się w naszej szkole konferencja szkoleniowa, upowszechniająca rezultaty projektu. Uczestnikami szkolenia była kadra pedagogiczna szkoły.

Słuchaczy powitała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk oraz koordynator projektu Pan Janusz Cezary Salamończyk, który przedstawił założenia i cele projektu. Szkolenie przeprowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych informatycznych Pani Kamila Góra. Zaprezentowała uczestnikom platformę internetową projektu, na której umieszczane są informacje o wydarzeniach, spotkaniach, produktach intelektualnych. Omówione zostały plany części lekcji, które zostały stworzone podczas realizacji projektu.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z instrukcją obsługiwania platformy internetowej, z której mogą korzystać podczas zajęć, w celu wykorzystywania scenariuszy, ankiet lub quizów.

Natalia Łuszczek

 

linki

galeria