Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.09.2017 r. uczniowie klasy II c LO i III c LO realizowali zajęcia dydaktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych

 

W dniu 20 września 2017 r. miała miejsce inauguracja szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W tym dniu uczniowie klas III c LO oraz II c LO uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Zajęcia te realizowane są cyklicznie, w ramach współpracy zawartej pomiędzy szkołą, a  jednostką wojskową. Novum prowadzonych od września zajęć polega na tym, że uczniowie klasy II c LO zostali objęci patronatem przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jako jedna z  trzech szkół w województwie zachodniopomorskim, realizują pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych.

Po zakończeniu cyklu szkolenia absolwent będzie miał prawo do m.in.:

– odbycia skróconego, wojskowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

– pierwszeństwa w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

– przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;

– stałych konsultacji Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do  służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zajęcia wrześniowe odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć, opracowanym przez  MON, do programu nauczania edukacji wojskowej. Pierwszym realizowanym tego  dnia zagadnieniem była musztra indywidualna, w trakcie której uczniowie ćwiczyli umiejętności oddawania honorów w miejscu i w marszu, organizowanie zbiórek oraz  w  ramach musztry zespołowej przemarsze, przeformowania w kolumnę czwórkową, przejście do dwuszeregu. Następnie zaprezentowany został sprzęt służący do ochrony przed  bronią masowego rażenia, w tym maska przeciwgazowa MP – 5, kombinezon OP – 1 oraz sposoby prawidłowego posługiwania się nimi. Zaprezentowane zostało także  wyposażenie indywidualne żołnierza, w postaci indywidualnego pakietu medycznego oraz racja żywnościowa, wydawana żołnierzom w sytuacji braku możliwości zapewnienia ciepłego posiłku. Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP.

Omówione zostały przez instruktora wszystkie wymagane na sprawdzianie konkurencje, z  rozbiciem na płeć oraz wymagania na poszczególne oceny.

 

mgr Marek Bednarz

linki

galeria