Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.09.2022 r. odbył się festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

Festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych

 

20 września 2022 r., w sali gimnastycznej w budynku nr 1, został zorganizowany festiwal kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Tego dnia odbyło się zebranie z rodzicami, którzy jako pierwsi, po spotkaniach z wychowawcami, mogli zapoznać się z ofertą skierowaną do ich dzieci. Rodzice zostali zapoznani z różnymi formami spędzania czasu wolnego, które oferuje nasza szkoła. Wychowawcy oraz pani mgr Gabriela Lasowska zapoznali rodziców z  możliwościami, jakie daje uczniom uczestnictwo w oferowanych formach – to nie tylko koła przedmiotowe przygotowujące do egzaminów czy też olimpiad, ale także możliwość rozwijania pasji, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

Następnego dnia, pod opieką nauczycieli, w festiwalu wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych. Uczniowie, prezentujący przygotowane stanowiska, zapoznali uczestników festiwalu z ofertą szkoły w zakresie rozwijania swoich zainteresowań oraz możliwości wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Starsi koledzy starali się bardzo obrazowo zachęcić pierwszoklasistów do czynnego uczestnictwa w oferowanych formach.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

linki

galeria