Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.10.2017 r. wzięliśmy udział w projekcie „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

„Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”

 

W dniu 20 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Profilaktyka Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych”.

W projekcie wzięły udział klasy 3HŻ, 3BI oraz 2c LO. Uczniowie brali udział w 3 godzinnym szkoleniu z zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą, a także uczyli się podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu ludzkiemu.

Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa

Prelekcja na temat pracy Ratowników

Wodomaniacy – gra, w której trzeba się wykazać wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.

Przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego.

Po zakończeniu szkolenia, na podstawie obserwacji ratowników, została wyselekcjonowana grupa uczniów z największą wiedzą z zakresu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, która będzie reprezentowała naszą szkołę w finale wojewódzkim w Szczecinie.

mgr Marek Łągiewczyk

 

linki

galeria