Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

20 października 2021 r. na platformie kursowej odbyło się szkolenie dla opiekunów, w  ramach programu ,,Młodzi w akcji+”. Spotkanie prowadziły koordynatorki programu – pani Magdalena Domańska i pani Judyta Ziętkowska. Udział w nim wzięła mgr Edyta Krupa – Nadolny. Podczas szkolenia online omówiono rolę opiekuna w uczniowskim projekcie społecznym. Poruszono zagadnienia związane z procesem grupowym, dotyczące wspierania zespołu na każdym etapie pracy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań w związku z realizacją projektu.

Opiekunowie poznali dokładnie etapy pracy z grupą: proces powstania grupy, problemy, z  którymi można się spotkać w trakcie pracy i jak eliminować konflikty w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl

 

Opiekun

mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria