Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.11.2017 r. w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w kl. II MPS i III TB.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”, rozpoczęła się realizacja zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczniów szkoły zawodowej.   Doradztwem indywidualnym objętych zostanie 102 uczniów, w wymiarze 2 godzin na uczestnika projektu. Indywidualne doradztwo edukacyjno zawodowe obejmuje ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz predyspozycji osobowościowych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów.  Zajęcia z doradztwa indywidualnego prowadzi szkolny doradca zawodowy mgr Dorota Szwiec.

       Grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe mają na celu przygotowanie uczniów  do świadomego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Zajęcia grupowe prowadzi konsultant ds. doradztwa zawodowego  z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mgr Ewa Jaklewicz-Walewicz. Grupowe doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane jest    w wymiarze 10 grup x 3 spotkania x 8 godzin.

           W dniu 20 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z doradztwa grupowego w  kl.  II MPS i III TB. Kolejne zajęcia odbędą się 22, 24 i 28 listopada 2017 r.

Zajęcia grupowe  w kl II MPS

Zajęcia grupowe  w kl. III TB

mgr Dorota Szwiec

linki

galeria