Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.11.2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. W II etapie naszą szkołę będzie reprezentował Gracjan Jasnos z kl. II TI.

Olimpiada Cyfrowa – I etap

 

W dniu 20 listopada 2018 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on – line ( listopad 2018 r.), projektu medialnego ( styczeń – luty 2019 r.) oraz zawodów finałowych ( kwiecień 2019 r.).

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, którzy przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

W olimpiadzie Cyfrowej wzięli udział uczniowie kl. I, II i III Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk.

W I etapie Olimpiady Cyfrowej – testu on – line wzięło udział 2 584 osób z 300 szkół z całej Polski. Wyniki zostały ogłoszone 28 listopada 2018 r. Do II etapu – rozwiązywania zadania metodą projektu – zakwalifikował się z naszej szkoły Gracjan Jasnos z klasy II TI.

 

mgr Krzysztof Janik

linki

galeria