Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

20.12.2016 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Ponadto Jan Drozdowicz z kl. 2 TB otrzymał medal „Młody Bohater”.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Wręczenie medalu „Młody Bohater”

20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym stypendia przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Ida Rumbuć z kl. 2 TH, Wiktor Hadała z  kl.  2b, Jan Drozdowicz z kl. 2 TB.

Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Krzysztof Kozłowski oraz  Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Wielokrotnie podczas uroczystości podkreślano rolę szkoły oraz przede wszystkim rolę rodzica, w wychowaniu i edukacji młodego człowieka.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie medalu „Młody Bohater”. W  imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda Pan Krzysztof Kozłowski, udekorował nim ucznia naszej szkoły Jana Drozdowicza. W ten sposób Janek dołączył do grona 28 młodych ludzi, którzy swoim zachowaniem uratowali życie lub zdrowie innych osób. 21 marca 2016 r. w Mieszkowicach, Jan czekał wraz z kolegą na autobus. Nagle kolega doznał ataku epilepsji. Jan zadbał o to, aby kolega nie zrobił sobie krzywdy i poprosił też przechodzącego w pobliżu burmistrza miasta o wezwanie karetki.

Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom i młodzieży, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o  niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę. Każdy laureat nagrody otrzymuje unikalny, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA.

Na zakończenie uroczystości wszystkim stypendystom został zadedykowany koncert w  wykonaniu kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Po zakończeniu ceremonii stypendyści zostali zaproszeni na  poczęstunek.

Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych osiągnięć i realizacji marzeń.

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria